Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

Projekta realizācijas gaita

Projekta Nr.: 2007NVOF2.1./2-2/09

Projekta nosaukums: „„Divas puses vienā” biedrības „Mores Muzejs” pamatdarbības, popularizēšanas un ekspozīcijas nodrošināšana”

Projekta noslēguma prezentācija ir pieejama šeit

Bilžu galerijas:

Remonta bildes Remonta bildes  Remonta bildes 
Jaunā ekspozīciju telpa Jaunā ekspozīcija  Jaunā ekspozīcija 
Projekta noslēguma pasākums Projekta noslēguma pasākums  Projekta noslēguma pasākums 

Biedrība „Mores muzejs” 2007.gadā izstrādāja uz iesniedza konkursā projektu, kurš guva labu novērtējumu un tā realizēšanai piešķīra finansējumu NVO kapacitātes stiprināšanas programmā periodā no 2007.gada 4.septembra līdz 2009.gada 28.februārim.

Realizējot projektu Mores kauju muzejā veiktas šādas aktivitātes:

 • Iegādāta datortehnika un audioiekārta;
 • Pabeigts remonts divās izstāžu telpās;
 • Izremontēta trešā izstāžu telpa;
 • Izremontēta muzeja vadības un biedrības biroja telpa;
 • Pieslēgts internets;
 • Izveidota un uzturēta muzeja mājas lapa;
 • Izgatavots Mores muzeja buklets;
 • Celta biedrības biedru kvalifikācija;
 • Organizēts pasākums „Muzeju nakts” - 17.05.2008.
 • Muzejā notika pasākums - „Vispasaules latviešu virsnieku saiets” – 03.07.2008.
 • Piedalīšanās pasākumā „Mores kauju atcerei” - 27.09.2008.
 • Organizēts Lāčplēša dienas pasākums - 11.11.2008.
 • Noformēta jauna izstāde „ Skats no Padomju frontes puses” - 26.02.2009.

Saņemot šo finansējumu biedrība apņēmusies veikt ilgtermiņa plānu septiņiem gadiem, kas ietver:

 • Gadskārtējo pasākumu organizēšanu;
 • Ekspozīciju kvalitātes paaugstināšanu;
 • Muzeja ekspozīcijas saglabāšanas un drošības nodrošināšanu;
 • Brīvdabas ekspozīcijas uzlabošanu un teritorijas iekārtošanu u.c.
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115