Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

atbalstīts projekts

„„Neturi sveci zem pūra”- Mores kauju muzeja telpu piemērošana „Amatniecības darbnīcas” aktivitātēm kultūras un interešu izglītības jomā”

Nr.09-04-LL01-L413202-000009

Projekta izmaksas ir 14 000 Lati, no kurām ELFA finansējums ir 12 600 lati. Projektu paredzēts īstenot divu gadu laikā ar darbības turpinājumu vismaz piecu gadu garumā.

2010.gada decembrī beidzas projekta īstenošanas pirmais gads.

Projekta ietvaros 2010.gadā ir veikta muzeja ēkas rekonstrukcijas darbu 2.kārta, kas ietver 3 telpu izbūvi muzeja jumta stāvā, nojumes ar kamīnu izbūvi muzeja teritorijā un āra tualeti.

Ir izveidotas telpas Mores pagasta 19.un 20.gadsimta mājamatniecības priekšmetu pastāvīgās ekspozīcijas iekārtošanai, gadskārtējām Siguldas novada amatnieku darbu izstādēm un iespējai vietējiem iedzīvotājiem apgūt dažādas amatu prasmes jaundibināmā amatnieku pulciņā 2011. gadā. Vasarā muzeja apmeklētāji varēs pielikt savu roku suvenīra - monētas „1 MORE”, izgatavošanā.

Pateicamies visiem, kas palīdz attīstīties Mores kauju muzejam!

Biedrība „Mores muzejs”

Projekta prezentācija

Muzeja 2.stāva telpu izbūve Izbūvējam grīdas pamatni  Daļu sava darba paveikuši elektriķi  Siltinām augšpusi  Apšujam ar apdares plāksnēm
Apšujam ar apdares plāksnēm  Apšujam ar apdares plāksnēm  Telpas gatavas izstāžu iekārtošanai  Siguldas domes Būvvaldes komisija pieņem ekspluatācijā Mores muzeja ēkas rekonstrukcijas 1. un 2.kārtu 
Nojume muzeja pasākumiem Vieta nojumei  Spāru svētki  Namdaris darbā  Darbi iet uz priekšu
Darbi iet uz priekšu  Nojume gatava  Nojume gatava  Nojume gatava 
Tualetes būvniecība Zemes darbi  Pamati  Būvējam  Būvējam
Būvējam  Būvējam  Būve gatava  Labiekārtošanas darbi nākošā projekta ietvaros 
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115