Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2010.gada Aktualitātes

2010.gada 28.decembrī Mores kauju muzejā notika biedrības „Mores muzejs” īstenotā projekta „Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” Nr.2009.NVOF3.4./1-38/05 noslēguma pasākums.

Projektu atbalstīja Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ Finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Neskatoties uz sniegoto ziemu un grūti izbraucamiem lauku ceļiem, muzejā „Kalna Kaņēni” Mores pagastā pulcējās biedrības biedri, projekta īstenotāji, Siguldas domes, Rīgas rajona Lauku atbalsta biedrības, Turaidas muzejrezervāta, Latviešu Virsnieku apvienības, Nacionālo karavīru biedrības Siguldas novada nodaļas, Mores pagasta pensionāru apvienības pārstāvji, tuvējo tūrisma objektu īpašnieki un muzeja draugi.

Pasākums sākās ar Mores kauju uzlaboto ekspozīciju apskati muzeja pirmajā stāvā, tad otrā stāva jaunizbūvēto telpu atklāšana, kurās ērti savas vietas ieņēma klātesošie 30 pasākuma dalībnieki.

Projektā paveikto prezentēja biedrības valdes priekšsēdētāja Anta Brača (Prezentācijas skatīt sadaļā Projekti).

Turpinājumā tika godināti darba veicēji. Muzeja ekspozīcijas un bibliotēka saņēma dāvinājumus, to vidū sūtījumu no Čikāgas Latviešu biedrības bibliotēkas 31 trimdā izdotu grāmatu par 2.pasaules kara notikumiem. Īpašu dāvanu Mores kauju muzejam pasniedza mākslinieks Vladimirs Ladusāns- Mores kauju muzeja ģerboni, kas akceptēts Valsts heraldikas komisijā.

Turpinājumā pasākuma dalībnieku draudzīgas diskusijas, sarunas un pieredzes apmaiņa pie kafijas ar morēniešu sarūpētu cienastu.

       
 

2010.gada 3.decembrī biedrība "Mores muzejs" nodeva ekspluatācijā „Saimniecības ēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīciju ēku” 1. un 2. kārtu.

Līdz ar to Mores muzejs ir ieguvis piemērotas telpas muzeja krājuma un ekspozīciju saglabāšanai un demonstrēšanai. Muzeja teritorijā ir uzbūvētas palīgēkas: nojume pasākumiem un āra tualete.

Būvdarbi veikti biedrības īstenotiem diviem projektiem, ko finansiāli atbalstīja:

 • Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību un Siguldas dome un
 • Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Skatīt sadaļu „Projekti”


Lāčplēša dienas pasākums Morē 11.11.2010.

Mores pagasta sabiedrība organizēja un piedalījās Lāčplēša dienas pasākumā - lāpu gājienā godinot par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņu.

Ar krēslas iestāšanos Mores muzejā pulcējās Mores pamatskolas skolotāji, skolēni, kultūras nama un bibliotēkas darbinieki, pašdarbnieki un Mores iedzīvotāji. Lāčplēša dienā pirms 20 gadiem tika atklāts pirmais piemineklis kritušiem Latviešu leģiona karavīriem brāļu kapos Mores pagastā. Muzeja vadītāja klātesošos iepazīstināja ar brāļu kapu veidošanas vēsturi no 1944. gada līdz mūsdienām.

Ar aizdegtām lāpām dalībnieki devās no muzeja uz 2km attālo Mores kauju piemiņas parku, kur tika iedegtas sveces un nolikti ziedi pie pieminekļiem un kopīgi dziedātas karavīru dziesmas pie ugunskura.

Pasākuma dalībnieki iepazīstas ar vēstures liecībām Mores muzejā  Pasākuma dalībnieki iepazīstas ar vēstures liecībām Mores muzejā  Lāpu gājiens dodas ceļā  Lāpu gājiens dodas ceļā 
Lāpu gājiens dodas ceļā  Lāpas Mores kauju norises vietās  Karavīru dziesmas pie ugunskura  Ziedi kritušiem karavīriem Ziedi kritušiem karavīriem 
Sveču liesmiņas kara laika ierakumu malā  Lāpa karavīru piemiņai 

10.10.2010. – Vispasaules zaļo darbu diena

Biedrība „Mores muzejs” ar projektiem piesaistot Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas, Norvēģijas valdības un Latvijas valsts finansējumu dod ieguldījumu CO2 izmešu samazināšanā siltinot muzeja ekspozīciju ēku.

Jau šai ziemā muzeja kamīns patērēs 2X mazāk malkas, līdz ar to mežā paliks augot vairāk koku.

Taupīsim dabas resursus!

Vispasaules zaļo darbu diena  Vispasaules zaļo darbu diena  Vispasaules zaļo darbu diena  Vispasaules zaļo darbu diena 
Vispasaules zaļo darbu diena  Vispasaules zaļo darbu diena 

Otrā pasaules kara Mores kauju 66. gadskārtas atceres pasākums 2010.gada 25.septembrī

Svētbrīdis Latviešu leģiona karavīru kapos Mores pagastā, Viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota uzruna  Sāksies piemiņas pasākums Mores kauju piemiņas parkā  Sāksies piemiņas pasākums Mores kauju piemiņas parkā  Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrēvica uzruna 
Dzied Latvijas Nacionālo karavīru biedrības koris „Tēvija”  Dzied Allažu vokālais ansamblis „Liepavots”  Savus cīņas biedrus piemin rotas komandieris Mores kaujās kapteinis Atis Homka  Piemiņas vārdus kritušam pāriniekam saka ložmetējnieks Jānis Spīčs 
Runā Vera Gribača-Valtere  Veriņas vārdi aizskāra sāpīgu stīgu tā laika meiteņu atmiņās  Kapelāna Raimonda Krasinska viedie vārdi vēlēšanu sakarā  Jūras spēku orķestris 
Kara laiku atmiņu dāvināšana Mores muzejam  Karavīru virtuves cienasts visiem 

plkst. 12.00 Svētbrīdis kaujās kritušo Latviešu leģionāru brāļu kapos pie Roznēnu ozola

 • Pasākumu atklāj Latviešu Virsnieku apvienības pr-tājs kpt.Aleksejs Ozoliņš.
 • NBS kapelāna Raimonda Krasinska svētvārdi.
 • Latvijas Valsts himna orķestra izpildījumā
 • Siguldas novada deputāta no Mores pagasta Aivara Jakobsona uzruna.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija"(diriģents Jānis Sējāns) - "Lāčplēša dziesma"
 • Uzrunā viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
 • Zemessardzes pārstāvja uzruna.
 • Uzrunā Latvijas Kara muzeja direktore Viestura ordeņa kavaliere Aija Fleija.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija"(diriģents Jānis Sējāns) - Tālivaldis Bērziņš "Es esmu latvietis".
 • Uzrunā sabiedriskā darbiniece un aktrise Viestura ordeņa kavaliere Vera Gribača - Valtere.
 • Spēlē NBS orķestris.
 • Viesu uzrunas.
 • Ziedus noliek Mores kauju virsnieki - rotu komandieri virsleitnants Rolands Kovtuņenko un kapteinis Atis Homka.
 • Ziedus noliek Latvijas Nacionālo karavīru b-bas Siguldas nodaļas vadītājs Jānis Brikmanis.
 • Ziedu nolikšana;
 • Noslēguma vārdi.

Mores kauju piemiņas parkā ( ap plkst.13.30 )

 • Pasākumu atklāj Latviešu Virsnieku apvienības pr-tājs kpt.Aleksejs Ozoliņš.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija" (diriģents Jānis Sējāns) - "Dziesma zobenam".
 • Uzrunā Siguldas novada domes pr-tājs Uģis Mitrevics.
 • Aizsardzības ministrijas, NBS, ZS un Saeimas pārstāvju uzrunas.
 • Dzied Allažu vokālais ansamblis "Liepavots" (diriģente Ņina Kiršteine):
  • "Ai bāliņi,ai bāliņi, ņem zobenu rociņā";
  • "Atmiņu vakars".
 • Uzrunā Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pr-tājs Edgars Skreija.
 • Mores kauju virsnieku - rotu komandieru virsleitnanta Rolanda Kovtuņenko un kapteiņa Ata Homkas īsas atmiņas par kaujām Morē.
 • Uzrunā sabiedriskā darbiniece un aktrise Viestura ordeņa kavaliere Vera Gribača - Valtere.
 • Dzied Allažu vokālais ansamblis "Liepavots"(diriģente Ņina Kiršteine):
  • R.Pauls "Gan dzīvība, gan Dzimtene";
  • M.Lasmanis "Mantojums";
  • R.Pauls "Svētvakars".
 • NBS kapelāna Raimonda Krasinska svētvārdi.
 • Svinīgais salūts (Zemessardzes 19. Nodrošinājuma bataljona zemessargi).
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija" (diriģents Jānis Sējāns) - "Svēts mantojums".
 • Uzrunā Latviešu Virsnieku apvienības pr-tājs kapteinis Aleksejs Ozoliņš.
 • Noslēgumā Koris "Tēvija", ansamblis "Liepavots" un visi klātesošie dzied un NBS orķestris izpilda dziesmu "Es dziedāšu par tevi Tēvu zeme".
 • Atceres pasākumu noslēgumā saviesīgas pusdienas parkā pie ugunskura, baudot līdzpaņemto, kā arī Latviešu Virsnieku apvienības un Zemessardzes 19.Nodrošinājuma bataljona sarūpētās siltās karavīru pusdienas.

Mores kauju muzeja ekspozīcijas apskate visas dienas garumā.


Strausu dienas Mores pagasta mini Zoo „Salmiņi”

Kad – 2010.gada 3. – 4.jūlijā no plkst 10 - 18

Ieeja pieaugušajiem – 2.00 Ls
Bērniem un pensionāriem – 1.00 Ls

Apraksts

Siguldas novada Mores pagasta mini Zoo norisināsies gadskārtējās Strausu dienas. Uzmanības centrā būs ne tikai varenie Āfrikas putni strausi, bet arī citi visdažādākie savvaļas un eksotiskie dzīvnieki – lamas, peruāņu minicūkas, punduraitiņas, dažādu šķirņu fazāni, baloži, gulbji, pīles, svētie ibisi, arī poniji, truši.

Mini Zoodārza saimniece Agija Urtāne būs saaicinājusi kopā daudzus sadarbības partnerus: būs iespējams iegādāties un iepazīties ar strauskopības nozares produktiem, risināsies retu un eksotisku mīļdzīvnieku izstāde – pārdošana, būs iespējams iegādāties dekoratīvās dīķa zivis – krāsainas karpas, karūsas, līņus, orfas. Visas dienas garumā būs izjādes ar zirgiem un ponijiem, draudzēšanās ar lamām, izbraucieni ar Segway, peintbola siena u.c. pārsteigumi.

Tiek gaidīti visi dzīvnieku mīļotāji. Īpaši daudz prieka būs bērniem!!!

Sagatavoja
Siguldas novada lauku attīstības speciāliste
Iveta Ābelīte, 29262489


Muzeja nakts Mores kauju muzejā 15.05.2010.

Piekto gadu pēc kārtas Mores kauju muzejā pulcējas Mores iedzīvotāji un muzeja apmeklētāji pat no ļoti attālām vietām, lai izteiktu muzejos sakrātai tautas atmiņai savu atzinību.

Šogad mainīgie laika apstākļi atvēlēja nelielu skaistu brīdi pasākumam muzeja teritorijā. Mores senioru skanīgās dziesmas mijās ar skatītāju aplausiem. Neiztrūka uz ugunskura vārītā „burvju” tēja no turpat pļavā salasītiem senču iecienītiem ārstniecības augiem. Tējas gatavošanas māku un iniciatīvu no senioriem ir pārņēmuši jaunieši. Tējas baudīšanas burvība trīskāršojās zem pilnā varavīksnes loka. Saules stari mainījās ar vēju un pat lietu, izbaudījām visu ko sniedz daba šai dabas tematikai veltītajā „Muzeju naktī”.

Muzeja brīvprātīgie darbinieki vadīja ekspozīcijās ekskursijas un diskusijas līdz vēlai naktij.

Muzeja pasākumu apmeklēja daudz vietējo jauniešu, kas ierodas uz pasākumu katru gadu arvien lielākā skaitā. Par to ir prieks vecākai paaudzei. Kultūras pasākumi ir samazinājušies, un sevišķi to pietrūkst lauku jaunatnei.

Mores pagasta pašdarbības ansamblis ieskandē „Muzeju nakti”  Mores pagasta pašdarbības ansamblis ieskandē „Muzeju nakti”  Dabas parādības muzeja brīvdabas eksponātos  Dabas parādības muzeja brīvdabas eksponātos  „Burvju” tējas laiks
„Burvju” tējas laiks  „Burvju” tējas laiks  Dabas untumi  Nakts burvība

Mores kauju muzejs šogad iegūs muzeja prasībām atbilstošu ēku.

ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

2010.gada marta mēnesī biedrība „Mores muzejs” saņēma apstiprinājumu projekta „„Neturi sveci zem pūra”- Mores kauju muzeja telpu piemērošana „Amatniecības darbnīcas” aktivitātēm kultūras un interešu izglītības jomā” Nr.09-04-LL01-L413202-000009 finansējumam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta izmaksas ir 14 000 Lati, no kurām ELFA piešķīrums ir 12 600 lati. Projektu paredzēts īstenot divu gadu laikā ar darbības turpinājumu vismaz piecu gadu garumā.

Projekta ietvaros 2010.gadā tiks veikti muzeja ēkas rekonstrukcijas darbu 2.kārta, kas ietver telpu siltināšanu un izbūvi muzeja jumta stāvā un palīgbūvju izbūvi muzeja teritorijā.

Tas nodrošinās telpas un iekārtas „Amatniecības darbnīcas” aktivitātēm 2011.gadā – Mores pagasta 19.un 20.gadsimta mājamatniecības priekšmetu pastāvīgās ekspozīcijas iekārtošanai, gadskārtējām Siguldas novada amatnieku darbu izstādēm un iespējai vietējiem iedzīvotājiem apgūt dažādas amatu prasmes jaundibināmā amatnieku pulciņā. Muzeja apmeklētāji varēs pielikt savu roku suvenīra, monētas „1 MORE”, izgatavošanā.

Muzeja ēkas rekonstrukcijas darbu 1.kārta tiks veikta 2010.gadā īstenojot projektu Nr.2009.NVOF3.4./1-38/05 „Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai”, ko izstrādājusi biedrība un kas guvis atbalstu no Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Projekta kopējās izmaksas 54 994 eiro, no kurām finansējuma piešķīrums ir 49 495 eiro. Savu ieguldījumu sniedza Siguldas dome piešķirot līdzfinansējumam 1000 latu.

Visu šai gadā veicamo rekonstrukcijas darbu rezultātā Mores kauju muzeja ēkā būs nodrošināti normāli apstākļi muzeja vērtību saglabāšanai un eksponēšanai. Tiks mainīts ēkas esošais izmantošanas statuss no saimniecības ēkas par sabiedrisko ēku. Šogad vēl tiks pilnveidotas muzeja ekspozīcijas, papildināts muzeja krājums ar atmiņu stāstījumiem audio ierakstos, izdots buklets „Mores kauju piemiņas vietas” četrās valodās.

Pateicamies visiem, kas palīdz attīstīties Mores kauju muzejam!


Mores kauju piemiņas muzejā šogad sākas jauns EEZ un Norvēģijas valdības finansēts projekts

EEA SIF

Biedrība „Mores muzejs” uzsākusi projekta „Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” īstenošanu

Projekts ilgs gada garumā - līdz 2010. gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 • Dokumentēti 2.pasaules kara aculiecinieku atmiņu stāstījumi un izveidots jauns audioierakstu krājums;
 • Papildinātas un kvalitatīvi noformētas muzeja ekspozīcijas;
 • Nomainīts muzeja nolietotais azbesta šifera jumts;
 • Siltināta muzeja ēka un veidota fasādes apdare, lai nodrošinātu muzeja eksponātu saglabāšanas apstākļus un muzeja darbību gada aukstajā periodā;
 • Izdots buklets „Mores kaujas piemiņas vietas” četrās valodās.

Projekta kopējais budžets ir 54 994,55 EUR, 90% no šīs summas tiek finansēta no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta.

2010. gads biedrībai sāksies ar nopietnu darbu projekta īstenošanā, kam jānoslēdzas ar uzlabotu ekspozīciju noformējumu, papildinātu muzeja krājumu, uzlabotiem apstākļiem to saglabāšanai muzejā un informatīvo materiālu nodrošināšanu vairākas svešvalodās.

Projekts dos lielu ieguldījumu muzeja veidošanā. Ar to būs paveikti finansiāli ietilpīgākie darbi, kas atrisina ieilgušās problēmas.

Biedrībai jārisina jautājums par līdzfinansējumu, kas sastāda 10% no kopējām izmaksām. Biedrība nodrošinās pusi, ¼ daļas līdzfinansējuma segšanai palīdzību sniegs Siguldas novada pašvaldība 1000,00 LVL apmērā.

Biedrībai vēl nepieciešams atrast ¼ daļu projekta līdzfinansējuma 1000,00LVL apmērā.

Papildus informācija:
Anta Brača
Valdes priekšsēdētāja
Biedrība „Mores muzejs”
Tālruņi: 64147236, 26699694
E-pasts: info@moresmuzejs.lv

Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115