Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas valsts no Sabiedrības integrācijas fonda finansiāli atbalstīts

NVO projektu programmas apakšprojekts

„Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai”

2009NVOF3.4./1-38/05

Projekta kopējais budžets ir 54'994,55 EUR, t.sk. publiskais finansējums 49'495,10 EUR, biedrības līdzfinansējums 5'499,46 EUR.

Projekta īstenošana no 01.01.2010. līdz 31.12.2010.

Projekta īstenošanas vieta: Mores kauju muzejs „Kalna Kaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • Dokumentēti 2.pasaules kara aculiecinieku atmiņu stāstījumi un izveidots jauns audioierakstu krājums ar 20 autoru stāstiem audio ierakstā diskos, datorā un datora ārējā atmiņā;
  • Papildināts un uzlabots muzeja ekspozīcijas noformējums;
  • Siltināta muzeja ēka un veidota fasādes apdare;
  • Nomainīts muzeja nolietotais azbesta šifera jumts;
  • Uzstādītas žalūzijas 1.stāva durvīm un logiem;
  • Uzstādīta drošības un ugunsdrošības signalizācija;
  • Iekārtota ventilācijas sistēma;
  • Popularizēts projekts un muzeja aktivitātes masu saziņas līdzekļos un muzeja apmeklētājiem;
  • Izdots buklets „Mores kaujas piemiņas vietas” četrās valodās un izplatīts novada tūrisma objektos.

Projekts ir devis būtisku ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas apstākļu nodrošināšanai, muzeja krājuma paplašināšanā un vēstures popularizēšanā.

Projektu atbalsta Siguldas novada dome, Jelgavas tipogrāfija, Mores pagasta uzņēmēji, u.c.

Biedrība „Mores muzejs” izsaka visiem sirsnīgu pateicību.

Projekta noslēguma prezentācija

Atmiņu stāstu dokumentēšana audioierakstos Kara laika atmiņas stāsta Latviešu leģiona artilērijas pulka novērotājs Arvīds Līgotnis  Saruna ar leģionāru, Atmodas laika aktīvistu, mākslinieku, rakstnieku, atmiņu stāsta grāmatas „Straumē ierautie” autoru Teofilu Dreimani  Saruna ar leģionāru, Atmodas laika aktīvistu, mākslinieku, rakstnieku, atmiņu stāsta grāmatas „Straumē ierautie” autoru Teofilu Dreimani  Saruna ar leģionāru, Atmodas laika aktīvistu, mākslinieku, rakstnieku, atmiņu stāsta grāmatas „Straumē ierautie” autoru Teofilu Dreimani
Morēniete Ruta Kupce sava mūža atmiņu stāstā mūs aizved bēgļu gaitās uz Kurzemi, Vāciju, trimdā ASV un atkal mājās uz dzimtās zemes pašas atjaunotos „Mazratniekos”  Morēniete Ruta Kupce sava mūža atmiņu stāstā mūs aizved bēgļu gaitās uz Kurzemi, Vāciju, trimdā ASV un atkal mājās uz dzimtās zemes pašas atjaunotos „Mazratniekos”  Morēniete Ruta Kupce sava mūža atmiņu stāstā mūs aizved bēgļu gaitās uz Kurzemi, Vāciju, trimdā ASV un atkal mājās uz dzimtās zemes pašas atjaunotos „Mazratniekos”  Par Mores kaujām un pēckara laiku zina pastāstīt tā laika padsmitgadnieki Mores pagasta iedzīvotāji brālēni Melbārži
Saruna ar leģionāru Jāni Tauriņu Mazzalves pagastā   Viesu mājā „Pilmuiža” klienti un saimnieki vēlā rudens vakarā   Stāsta zenītartilērijas lielgabala komandieris Leopolds Rubis Jaunjelgavā   Saruna ar Mores kauju dalībnieku kpt. Ati Homku 
Rekonstrukcijas darbi Mores muzeja ēkā Muzejs vēl ziemas miegā, bet rekonstrukcijas projektēšanas darbi ir sākušies  Muzejs vēl ziemas miegā, bet rekonstrukcijas projektēšanas darbi ir sākušies  Šoziem muzejā vēl auksti  bet telpās tiek iesaiņoti un pārvietoti eksponāti
bet telpās tiek iesaiņoti un pārvietoti eksponāti  Un atbrīvotas telpas rekonstrukcijai  Un atbrīvotas telpas rekonstrukcijai  Sniegs ir nokusis un arhitekte Ilona Ratniece var precizēt mērījumus muzeja teritorijā
Muzeja rekonstrukciju veic konkursa kārtībā izvēlēta būvorganizācija SIA ”Siguldas celtnieks”  Muzeja rekonstrukciju veic konkursa kārtībā izvēlēta būvorganizācija SIA ”Siguldas celtnieks”  Muzeja rekonstrukciju veic konkursa kārtībā izvēlēta būvorganizācija SIA ”Siguldas celtnieks”  Projekta informatīvais plakāts
Atvadāmies no vecā jumta  Konstrukcijas pastiprinām  Jumta stāva siltināšana  Ēkas siltināšana
Fasādes siltināšana un apmešana  Fasādes siltināšana un apmešana  Sākam likt jauno jumta klājumu  Jauna ventilācijas sistēma
Durvīm un logiem žalūzijas  Muzeja ēka pēc rekonstrukcijas  Muzeja ēka pēc rekonstrukcijas  Muzeja ēka pēc rekonstrukcijas 

Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115