Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

atbalstīts un 2014.gadā īstenots projekts

„Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un kvalitatīvai nodrošināšanai Mores muzeja teritorijā”

Nr.14-04-LL01-L413201-000001

Projekta mērķis:

Iegādāties galdu un solu komplektus, kas paredzēti lietošanai brīvā dabā un būtu ērti lietojami dažādām sabiedriskām aktivitātēm - izglītošanas un amatniecības nodarbībām un atpūtai Mores muzeja teritorijā.

Iegādāties volejbola stabus, lai Mores muzeja teritorijā aprīkotu volejbola laukumu pasākumu dažādošanai ar sportiskām aktivitātēm.

Projekta finansiālais atbalsts:

Publiskais finansējums EUR 2 540.73

Projekta īstenošana:

  • Izpildītājs biedrība „Mores muzejs”;
  • Termiņš no 29.04.2014. līdz 31.12.2014.;
  • Vieta „Kalna Ķaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
Jauni galdu komplekti Galdu un solu komplektu apskate un līguma slēgšana amatnieka Daiņa Lēgenberga darbnīcā „Amatnieki”  Galdu un solu komplektu apskate un līguma slēgšana amatnieka Daiņa Lēgenberga darbnīcā „Amatnieki”  Galdu un solu komplektu apskate un līguma slēgšana amatnieka Daiņa Lēgenberga darbnīcā „Amatnieki”  Galdu un solu komplektu apskate un līguma slēgšana amatnieka Daiņa Lēgenberga darbnīcā „Amatnieki”  Četri galdu komplekti atvesti Mores kauju muzeja teritorijā  Četri galdu komplekti atvesti Mores kauju muzeja teritorijā  Nojumē saiet visi galdi: gan vecie, gan jaunie  Nojumē saiet visi galdi: gan vecie, gan jaunie  Nojumē saiet visi galdi: gan vecie, gan jaunie  Galdu komplekti labi izvietojami muzeja teritorijā  Galdu komplekti labi izvietojami muzeja teritorijā  Galdu komplekti labi izvietojami muzeja teritorijā 
Volejbola stabi ar regulējamu tīkla augstumu Alumīnija volejbola stabu ar iebetonējamām čaulām uzstādīšana  Alumīnija volejbola stabu ar iebetonējamām čaulām uzstādīšana  Alumīnija volejbola stabu ar iebetonējamām čaulām uzstādīšana  Alumīnija volejbola stabu ar iebetonējamām čaulām uzstādīšana  Alumīnija volejbola stabu ar iebetonējamām čaulām uzstādīšana  Mores muzeja vietējās komandas pirmā spēle  Mores muzeja vietējās komandas pirmā spēle  Mores muzeja vietējās komandas pirmā spēle 
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115