Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2021.gada aktualitātes

Muzeja Diena Mores kauju muzejā

Svētdien 15.augustā Mores muzeja teritorijā atklātā nojumē iedzīvotāji pulcējās uz izstādes “Poriešu dzimtas kultūrvēsturiskais mantojums” atklāšanu. Izstādes autors Margita Poriete iepazīstināja klātesošos ar Mores pagasta “Kalna Vaizuļu” un Poriešu dzimtas vēsturi, sākot no dzimtbūšanas atcelšanas laika.

Margita ar saviem kolēģiem no Rīgas Latviešu biedrības Kultūras komisijas un draugiem sagādāja muzikālu, stāstiem bagātu ceļojumu laikā, ar atskatu uz paaudzēm radīto un glabāto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.

Pēc izstādes apskates un video sižeta “Apļa noslēpums” noskatīšanas, Margita Poriete uzteica moreniešu daudzpusīgo novadpētniecības darbu. Savstarpējās pārrunās iezīmējās svarīgākie virzieni tālākajam darbam.

Pasākuma turpinājumā fiziskas aktivitātes visā muzeja teritorijā biedrības „Reāls piedzīvojums” piedāvājumā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus.

Šis bija pirmais pasākums 2021.gadā ar Eiropas Savienības finansēto Sabiedriskā labuma projektu labiekārtotajā Mores muzeja brīvdabas teritorijā. Pasākuma nodrošinātājs, biedrība „Reāls piedzīvojums”, pozitīvi novērtēja labiekārtotās teritorijas piemērotību daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

Pasākuma apmeklētāji varēja izvērtēt “Mores garšu” zemnieku saimniecības “Ceplīši” piena produkcijas un zemnieku saimniecības “Saulstari” briežu gaļas izstrādājumu piedāvājumā. Anitas ceptā Mores tumšā medus kūka labi saderēja ar nesaldinātu zāļu tēju.

Pasākuma laikā apmeklētāji atradās vairākās vietās visā teritorijā un nomainījās pasākuma laikā, kopējais skaits bija ap 300-400 cilvēku.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!

                                  Foto orientēšanās trasē  Foto orientēšanās trasē  Foto orientēšanās trasē  Foto orientēšanās trasē   
Mores kauju muzejs   Sigulda
Pasākumu līdzfinansē Siguldas novada pašvaldība

Muzeja Diena Mores kauju muzejā

Svētdien,2021.gada 15.augustā no 12:00 – 17:00
Mores kauju muzejā

notiks pasākums veltīts Mores pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma un muzeja vērtību izzināšanai.

Pasākuma programma:
12:00 Izstādes “Poriešu dzimtas kultūrvēsturiskais mantojums” atklāšana un Margitas Porietes stāsts par ieguldījumu tautas tradīciju saglabāšanā.
13:00-17:00 Atrakcijas un aktivitātes biedrības „Reāls piedzīvojums” piedāvājumā (Foto orientēšanās Mores kauju muzeja brīvdabas teritorijā, u.c.).
15:00 Mores kulināru produkcijas piedāvājums „MORES GARŠA”, uz ugunskura vārīta „Burvju tēja”.

Visa pasākuma laikā:

 • muzeja ekspozīciju un izstādes apskate,
 • video filmas par senkapu atradumu Morē “Apļa noslēpums” demonstrējums muzeja interaktīvajā stendā,
 • fotografēšanās karavīru tērpos.

Būsiet gaidīti viesi Mores kauju muzejā un ievērosim tajā brīdi valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus.

Ieeja bez maksas.

   
Pasākumu organizē biedrība „Mores muzejs” www.moresmuzejs.lv
Pasākumu līdzfinansē Siguldas novada pašvaldība, www.sigulda.lv
Atrakcijas piedāvā biedrība “Reāls Piedzīvojums” www.realspiedzīvojums.lv
Mores kauju muzejs   Sigulda

Biedrība “Mores muzejs” īstenojusi sabiedriskā labuma projektu
Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000003
“Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja”

Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Labiekārtota Mores kauju muzeja brīvdabas teritorija ap dīķi. Radīta sakopta un droša vieta atpūtai pie ūdeņiem vietējiem iedzīvotājiem un pievilcīga vide muzeja apmeklētājiem relaksācijai dabā Siguldas novadā:

Projekta kopējās izmaksas 29 010 EUR, tai skaitā, publiskais finansējums 25 890 EUR un Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums 2 877 EUR.

Projekts īstenots no 2020. līdz 2021.gadam, radīta sakopta un droša vieta atpūtai pie ūdeņiem.

Projekta īstenošanas laikā paveikts:

 • brīvdabas teritorija norobežota no satiksmes ceļiem ar žogu un iestādīts dzīvžogs;
 • paplašināts smilšainais krasts pie dīķa, atjaunota laipa un bruģa celiņš;
 • uzbūvēts transportlīdzekļu novietošanas laukums un iebrauktuve no ceļa;
 • teritorijā atjaunots grants klājums celiņiem un zāliens, izvietotas atkritumu urnas;
 • Iegādāts John Deere firmas zāles pļāvējs zāliena kopšanai un pievilcīgas vides uzturēšanai.

Labiekārtotā teritorija ir sabiedriski pieejama, atpūta pie ūdeņiem ir bez maksas.

Grants virskārta celiņiem  Celiņi un stāvvieta  Iebrauktuve  Žogs,dzīvžogs, zāliena kopšana  Labiekārtotā teritorija pie dīķa  Atpūta pie ūdeņiem  Atpūta pie ūdeņiem  Atpūta pie ūdeņiem 


Tūrisma sezona un daba pilnā plaukumā Morē.

Mores kauju muzejs ir atvērts apmeklētājiem. Jūtami pieaugusi apmeklētāju interese par Mores pagasta militārajiem un dabas tūrisma objektiem, kā

 • Mores kauju piemiņas parku,
 • Latviešu leģionāru un Sarkanās armijas Brāļu kapiem,
 • Mores kauju muzeja ekspozīcijām un militārās tehnikas brīvdabas ekspozīciju un labiekārtotu dabas atpūtas zonu,
 • 1.pasaules kara kauju piemiņas vietu pie “Peļņiem”,
 • briežu dārzu – “Safari parks More”,
 • dabas taku uz Zušu sēravotu,
 • Akenstakas muižas apkārtni un vēsturi.

Tūrisma maršruts uz Mores pagastu ietver daudzpusīgas apskates vietas, apmeklētājiem būs daudz interesantu atklāsmju un vienlaicīgi relaksācija dabas vidē. Tūrisma objekti ir labiekārtoti un uzturēti labā kvalitātē. Pie mums sevišķi labi jūtas ģimenes ar bērniem, vecākiem un vecvecākiem.

Nokļūšana no Siguldas uz Mori vairs nav pa putekļainu ceļu, bet pa šogad atjaunotu, labas kvalitātes melnā seguma ceļu. Sabiedriskā transporta kursēšanas vasaras grafiks gan nav draudzīgs tūristiem.

Vasaras sezonas apmeklētāji muzejā  NATO karavīru grupa brīvdienā apmeklē Mores muzeju  Militārā tehnika brīvdabas ekspozīcijā  Militārā tehnika brīvdabas ekspozīcijā  Jaunais dekoratīvais dzīvžogs norobežo brīvdabas teritoriju no ceļiem  Teritorijas sakopšana prasa darbu  Vietējie iedzīvotāji un muzeja apmeklētāji izmanto iespēju relaksēties pie ūdeņiem  Vietējie iedzīvotāji un muzeja apmeklētāji izmanto iespēju relaksēties pie ūdeņiem  Vietējie iedzīvotāji un muzeja apmeklētāji izmanto iespēju relaksēties pie ūdeņiem  Jāņu zāles pie muzeja  Gada īsākās nakts ugunskurs  Ugunskura gaismā...

Lēnām pienācis pavasaris Morē.

Pagājušajā gadā tika labiekārtota Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcija, izmantojot Eiropas Savienības piešķirtos finanšu līdzekļus divu projektu ietvaros.

Mores kauju muzeja militāra brīvdabas ekspozīcija tika papildināta ar trim transporta līdzekļiem. Teritorijā uzlaboti eksponātu stāvlaukumiņi un norobežoti eksponāti, kas domāti tikai apskatei. Atsevišķi lielākajā stāvvietā novietota tehnika, ko interesenti var apskatīt tuvāk.

Visā muzeja brīvdabas teritorijā atjaunots zāliens un celiņu grants segums.

Muzeja teritorijas atpūtas zonā pie dīķa ir atjaunota laipa, paplašināta krasta smilšainā zona, izvietoti soliņi un atkritumu urnas.

Apmeklētāju drošībai muzeja teritorija no autoceļiem norobežota ar sētu un iestādīts dzīvžogs, kas vasaras sākumā mūs priecēs ar baltiem ziediem.

Mūsu rūpes veltītas Jums, lai brauciens uz Mori būtu patīkams un vērtīgs.

Brīvdabas teritoriju apmeklētāji patstāvīgi var apmeklēt jebkurā laikā. Sagaidām saudzīgu attieksmi pret dabu un mūsu darbu.

Pavasaris Mores kauju muzejā  Pavasaris Mores kauju muzejā  Uzlabota Militārās tehnikas ekspozīcija Mores kauju muzejā  Jauns žogs teritorijai  Apskates objekti Morē 

Apmeklējiet Mori arī ziemā.

Šogad atkal mums ir sniegota ziema. Ceļot gribētājiem ir ko apskatīt Morē brīvā dabā. Vispirms jau brauciens no Siguldas uz Mori pa ainavisku apvidu un piesnigušiem mežiem. Neiebraucot pagasta centrā nonāksiet pie diviem blakus esošiem apskates objektiem: briežu dārza Safari parks More un Mores kauju muzeja.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ pašlaik Mores kauju muzeja ekspozīcijas telpas ir slēgtas, bet brīvdabas ekspozīciju var apskatīt. Tā sastāv no kara un pēckara laika militārās transporta tehnikas ar centrālo eksponātu - Sarkanās armijas tanku T-34. Pagājušajā gadā ekspozīcija vēl tika papildināta ar trīs nolietotām mūsdienu militārās tehnikas vienībām.

Apskati var veikt jebkurā laikā nekontaktējoties ar muzeja saimniekiem, t.i., ieejas maksa ievietojama kastītē pie muzeja ēkas sienas, un pēc apskates aiztaisāmi saliekamās sētas vārti.

Mores centrā pie ceļa krustojuma ir apskatāms Mores kaujas piemiņas parks ar piemiņas zīmēm un memoriālo plāksni ar kaujās kritušo latviešu leģionāru vārdiem.

Vēl Mores pagastā atrodas Latviešu leģionāru brāļu kapi pie Roznēnu ozola, Sarkanās armijas brāļu kapi Mores centrā un Piemiņas akmens Latviešu strēlniekiem par izcīnīto uzvaru pār ķeizariskās vācu armijas vienībām 1917.gada septembrī pie Peļņu mājām.

No Mores Latvijas apceļotāji var doties uz tuvējo gleznaino Nītauri, Mālpili vai Līgatni, kur atklāsiet daudz kā interesanta.

                   
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115