Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2022.gada aktualitātes

Mores kauju 78. gadadienas atceres pasākums

2022.gada 24.septembrī Mores pagastā notiks Mores kauju piemiņas pasākums:

12:00 Piemiņas brīdis leģionāru Brāļu kapoas pie Roznēnu ozola;

13:00 Atceres pasākums Mores kauju piemiņas parkā;

14:00 Interaktīva spēle par vēsturisku tēmu “Cilpo Morē”.

Pasākuma dalībnieki varēs nogaršot karavīru pusdienas, izstaigāt kara laika ierakumu zonu, aplūkot atjaunotos bunkurus un veco bunkuru vietās saglabājušās detaļas.

9:00 un visas dienas garumā biedrība “Mores muzejs” uzņems apmeklētājus muzeja telpās un brīvdabas ekspozīcijās. Interesenti varēs saņemt gida vēstures stāstījumu un turpināt diskusijas.

Ieeja bez maksas.

Informācija par pasākuma norisi Siguldas novada mājas lapā https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/23412/

Atjaunotais bunkurs  Otrs atjaunotais bunkurs  Vecā bunkura vieta  Mores kauju muzejs  Muzeja ekspozīcija telpās  Brīvdabas ekspozīcija  Nojume atpūtai muzeja teritorijā 

Ziemas periodā Mores kauju muzeja iekštelpu ekspozīciju var apmeklēt piesakoties vismaz dienu iepriekš pa telefonu vai e-pastu.

Apmeklētāji patstāvīgi var iepazīties ar brīvdabas ekspozīciju no plkst. 10:00 līdz 16:00, ievērojot Valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanai.


     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115