Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

Projekts Nr. 19-04-AL32-A019.2201-00003
„Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Pēc cenu aptaujas procesa būvuzņēmēja izvēlē un ieilgušā būvniecības atļaujas uzsākšanas saņemšanas, septembra mēnesī nekavējoši tika uzsākti labiekārtošanas darbi Mores kauju muzeja brīvdabas teritorijā. Mēneša laikā saskaņā ar būvdarbu līgumu un tehniskiem noteikumiem tika veikti šādi darbi:

  • Sagatavota augsne un iestādīti 185 pelēkās spirejas dēsti 120m garam dzīvžogam;
  • Pirms tam tika sadzīti stabi sētai ap muzeja teritoriju;
  • Izbūvēta iebrauktuve uz muzeja brīvdabas teritoriju un pievesti būvmateriāli;
  • Izbūvēta stāvvieta transporta līdzekļiem;
  • Paplašināts dīķa smilšainais krasts un ieklāta jauna smilts;
  • Atjaunots būvdarbu procesā sabojātais zāliens, augsni planējot, frēzējot, kultivējot, iesējot zāli un pierullējot.

Darbi paveikti labā kvalitātē, jo biedrības “Mores muzejs “ projekta vadībai izveidojās laba sadarbība ar būvuzņēmēju būvniecības kvalitātes nodrošināšanā. Labiekārtošanas darbi tiek turpināti oktobra mēnesī.

Stāvvietas ierakums  Stāvvietas grants segums  Iebrauktuves caurteka  Iebrauktuve  Iebrauktuves nostiprinājums ar akmeņiem
 Velēnas noņemšana  Ierakums dzīvžogam  Ierakuma paplašināšana  Augsnes papildinājums  Augsne sagatavota
Spireju dēsti piegādāti  Dzīvžoga stādīšana  Agroplēves ieklāšana  Stādījuma mulčēšana  Dzīvžogs iestādīts
Pievesta smilts pludmalei  Pludmales paplašināšana  Paplašinātā pludmale  Atjaunojamā zāliena frēzēšana  Atjaunojamā zāliena kultivēšana
Zāliens iesēts  Zāliens sadīdzis  Infomatīvais plakāts Biedrība “Mores muzejs” sākusi sabiedriskā labuma projekta “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” īstenošanu.

Biedrība “Mores muzejs” iesniedza sabiedriskā labuma projektu “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā uz Eiropas Savienības finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tika pozitīvi novērtēts, un tā īstenošanai tika piešķirts 27242 EUR publiskā finansējuma. Siguldas pašvaldība nolēma piešķirt 3000 līdzfinansējuma.

Projektā paredzēts labiekārtot muzejam pieguļošo brīvdabas teritoriju ar dīķi, lai radītu sakārtotu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem atpūtai pie ūdeņiem un muzeja apmeklētājiem patīkamu vidi relaksācijai laukos Siguldas apkārtnē.

Muzeja teritoriju vasarā regulāri apmeklē vietējās ģimenes ar bērniem, bet Muzeju nakts pasākumā ierodas ģimenes no plašas apkārtnes. Projektā veicamās darbības vērstas uz drošas vides radīšanu iedzīvotājiem muzeja teritorijā, uzlabojot brīvdabas teritorijas bezmaksas pakalpojuma kvalitāti. Paredzēts norobežot brīvdabas teritoriju no vietējās nozīmes autoceļa ar žogu un iestādīt dzīvžogu, atjaunot laipu pie dīķa, paplašināt dīķa smilšaino krastu bērnu rotaļām un izveidot stāvlaukumu transporta līdzekļiem, ar kuriem mazie apmeklētāji var iepazīties arī aktīvi.

Projekta īstenošana uzsākta šogad maija mēnesī ar mauriņa traktora iegādi plašās brīvdabas teritorijas zāliena kopšanai un pievilcīgas vides uzturēšanai.

  

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115