Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

Projekts Nr. 19-04-AL32-A019.2201-00003
„Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja”
2021.gads

Brīvdabas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi tika pabeigti pagājušā gada beigās. Šī gada pavasarī tika dots papildmēslojums dzīvžoga stādījumiem un zālienam, izlīdzināta smilts dīķa kastā.

Maija mēnesī baltiem ziediem ziedēja pelēkā spireja jauniestādītajā dzīvžogā.

Stendā pie dīķa izvietots projekta publicitātes plakāts ar ziņām par sabiedriskā labuma projekta rezultātiem un noteikumi atpūtai pie ūdeņiem, kā arī glābšanas riņķis ar peldošo virvi.

Mores vietējie iedzīvotāji pozitīvi novērtē uzlabojumus atpūtai pie ūdeņiem un regulāri uzturas sabiedriski pieejamā brīvdabas teritorijā pie muzeja, it sevišķi šīs vasaras karstumā.

Sabiedriskā labuma projekta publicitāte tika nodrošināta Muzeja Dienas pasākumā š.g. 15. augustā. Lai piesaistītu dažādu vecumu apmeklētājus, pasākumam bija izvēlēta daudzpusīga programma.

Plašajā labiekārtotajā brīvdabas teritorijā bija iespējas organizēt sportiskas aktivitātes atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem covid pandēmijas ierobežošnai. Atrakcijas bija izvietotas visā teritorijā,sadalot cilvēkus nelielās grupiņās.

Pasākuma laikā sava vieta atradās arī pāris vietējo lauksaimniecības uzņēmēju produkcijas reklamēšanai.

Visā tūrisma sezonā apmeklētāju atsauksmes ir bijušas ļoti pozitīvas, tika uzsvērta teritorijas pievilcība un vide atpūtai, kas ir ļoti svarīgi ģimenēm ar bērniem.

Par teritorijas uzturēšanu rūpējas biedrība “Mores muzejs”.

Brīvdabas teritorijā zāliens tiek regulāri nopļauts, dzīvžogs tūlīt pēc ziedēšnas apgriezts un apdobe ravēta, celiņi tiek uzturēti tīri no augu atliekām un nezālēm, regulāri izvesti atkritumi.
Papildmēslojums dzīvžogam  Agrs pavasaris brīvdabas teritorijā  Ziedošais dzīvžogs  Nopļauts zāliens brīvdabas teritorijā  Tehnikas stāvvieta un atkritumu tvertne  Tehnikas stāvvieta un atkritumu tvertne  Informācija par projektu  Glābšnas riņķis ar peldošo virvi dīķmalā  Labiekārtotā teritorija vasarā  Bērni smilšainā pludmalē vecāku uzraudzībā  Ir, kam labāk patīk ēnā  Veldze karstajā vasarā  Visas vietas aizņemtas 


Sportiskās aktivitātes pasākumā Muzeja Diena 15.08.2021.  Projekta vadītājas uzruna pasākuma dalībniekiem   Atrakcijas muzeja teritorijā  Atrakcijas muzeja teritorijā  Atrakcijas muzeja teritorijā  Mores uzņēmēju ekoloģiskās produkcijas reklamēšana Mores uzņēmēju ekoloģiskās produkcijas reklamēšana 

Projekts Nr. 19-04-AL32-A019.2201-00003
„Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Pēc cenu aptaujas procesa būvuzņēmēja izvēlē un ieilgušā būvniecības atļaujas uzsākšanas saņemšanas, septembra mēnesī nekavējoši tika uzsākti labiekārtošanas darbi Mores kauju muzeja brīvdabas teritorijā. Mēneša laikā saskaņā ar būvdarbu līgumu un tehniskiem noteikumiem tika veikti šādi darbi:

 • Sagatavota augsne un iestādīti 185 pelēkās spirejas dēsti 120m garam dzīvžogam;
 • Pirms tam tika sadzīti stabi sētai ap muzeja teritoriju;
 • Izbūvēta iebrauktuve uz muzeja brīvdabas teritoriju un pievesti būvmateriāli;
 • Izbūvēta stāvvieta transporta līdzekļiem;
 • Paplašināts dīķa smilšainais krasts un ieklāta jauna smilts;
 • Atjaunots būvdarbu procesā sabojātais zāliens, augsni planējot, frēzējot, kultivējot, iesējot zāli un pierullējot.

Darbi paveikti labā kvalitātē, jo biedrības “Mores muzejs “ projekta vadībai izveidojās laba sadarbība ar būvuzņēmēju būvniecības kvalitātes nodrošināšanā. Labiekārtošanas darbi tiek turpināti oktobra mēnesī.

Stāvvietas ierakums  Stāvvietas grants segums  Iebrauktuves caurteka  Iebrauktuve  Iebrauktuves nostiprinājums ar akmeņiem
 Velēnas noņemšana  Ierakums dzīvžogam  Ierakuma paplašināšana  Augsnes papildinājums  Augsne sagatavota
Spireju dēsti piegādāti  Dzīvžoga stādīšana  Agroplēves ieklāšana  Stādījuma mulčēšana  Dzīvžogs iestādīts
Pievesta smilts pludmalei  Pludmales paplašināšana  Paplašinātā pludmale  Atjaunojamā zāliena frēzēšana  Atjaunojamā zāliena kultivēšana
Zāliens iesēts  Zāliens sadīdzis  Infomatīvais plakāts 


2020.gada nogalē tika pabeigti projekta ietvaros paredzētie būvdarbi Mores kauju muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošanā:

 • Atjaunota dīķa laipa;
 • Atjaunots bruģa segums celiņam uz laipu;
 • Atjaunoti celiņi un laukums ap ugunskura vietu, uzklājot jaunu grants segumu;
 • Izbūvēts drāšu pinuma žogs ap teritoriju 180m;
 • Iegādātas divas atkritumu urnas izvietošanai dīķmalā.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas 29009,77 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 25889,52 EUR.

Laipas atjaunošana  Laipas un bruģa atjaunošna  Laipa un smilšainais krasts  Bruģis gatavs  Gransts virskārta celiņiem  Grants virskārta celiņiem  Celiņi un stāvvieta  Drāšu pinuma žogs Biedrība “Mores muzejs” sākusi sabiedriskā labuma projekta “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” īstenošanu.

Biedrība “Mores muzejs” iesniedza sabiedriskā labuma projektu “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā uz Eiropas Savienības finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tika pozitīvi novērtēts, un tā īstenošanai tika piešķirts 27242 EUR publiskā finansējuma. Siguldas pašvaldība nolēma piešķirt 3000 līdzfinansējuma.

Projektā paredzēts labiekārtot muzejam pieguļošo brīvdabas teritoriju ar dīķi, lai radītu sakārtotu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem atpūtai pie ūdeņiem un muzeja apmeklētājiem patīkamu vidi relaksācijai laukos Siguldas apkārtnē.

Muzeja teritoriju vasarā regulāri apmeklē vietējās ģimenes ar bērniem, bet Muzeju nakts pasākumā ierodas ģimenes no plašas apkārtnes. Projektā veicamās darbības vērstas uz drošas vides radīšanu iedzīvotājiem muzeja teritorijā, uzlabojot brīvdabas teritorijas bezmaksas pakalpojuma kvalitāti. Paredzēts norobežot brīvdabas teritoriju no vietējās nozīmes autoceļa ar žogu un iestādīt dzīvžogu, atjaunot laipu pie dīķa, paplašināt dīķa smilšaino krastu bērnu rotaļām un izveidot stāvlaukumu transporta līdzekļiem, ar kuriem mazie apmeklētāji var iepazīties arī aktīvi.

Projekta īstenošana uzsākta šogad maija mēnesī ar mauriņa traktora iegādi plašās brīvdabas teritorijas zāliena kopšanai un pievilcīgas vides uzturēšanai.

  

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115