Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

ES logo       EZF logo      LEADER logo

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”

atbalstīts projekts

„Zivju dīķa atjaunošana, labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana Mores muzeja teritorijā”

Nr.10-04-ZL06-Z401204-000003

1. Projekta mērķis

Popularizēt sabiedrībā zivsaimniecības iespējas Mores pagastā, rosinot vietējos iedzīvotājus dažādot darbību pievēršoties tradicionālai dīķsaimniecībai. Uzskatāmi parādīt iespējas ,ko dod ES finansējuma piesaiste.

2. Projekta finansiālais atbalsts:

Kopējais finansējums 20 000,00 LVL;
Publiskais finansējums 17 615,65 LVL

Projekta īstenošana :

 • Izpildītājs biedrība „Mores muzejs”;
 • no 27.07.2010. līdz 15.12.2011.;
 • Vieta „Kalna Ķaņēni”, Mores pagasts Siguldas novads.

3. Projektā paredzētie muzeja teritorijas labiekārtošanas darbi:

 • Padziļināt avotu dīķi muzeja teritorijā;
 • Uzbūvēt koka laipu dīķī un iekārtot zālienu ap dīķi;
 • Izbūvēt grants celiņus un ugunskura vietu pie dīķa;
 • Izvietot soliņus un velosipēdu turētājus;
 • Izbūvēt betona bruģa uzbrauktuvi pie tualetes.

4. Jauna novadpētniecības ekspozīcija Mores muzejā:

 • Izpētīt materiālus un izgatavot pagasta karti ar esošiem un bijušiem zivju dīķiem;
 • Iekārtot muzeja 2.stāvā nelielu zivsaimniecības ekspozīciju;
 • Izgatavot stendu pie atjaunotā dīķa ar informāciju par dīķsaimniecības iespējām Mores pagastā.

Projekta prezentācija

Padziļināts un paplašināts dīķis muzeja teritorijā        
       
Izbūvēti grāvji un iekārtota drenāžas sistēma        
Labiekārtota dīķa apkārtne, uzbūvēta koka laipa un iesēti zālieni ap dīķi, iestādīti pirmie apstādījumi        
   
Izbūvēta ugunskura vieta un izvietoti jauniešu atpūtas soliņi      
Iekārtoti velosipēdu turētāji      
Paplašināta stāvvieta un iekārtoti celiņi kopsummā izbūvējot 642 kv.m grants seguma muzeja teritorijā        
     
Izbūvēts betona bruģis 21 kv.m muzeja ieejas celiņam un jaunās tualetes uzbrauktuvei, nodrošinot to pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām        
   
Apsekoti bijušie un esošie Mores pagasta dīķi, vāktas Mores pagasta iedzīvotāju atmiņas par dīķsaimniecības vēsturi Indrānu dīķis  Tautu dīķis   Vectautu dīķis  Pitņu dzirnavu drupas 
Velta Šmite, atmiņu stāstītāja no Mores muižas  Mores muižas saimniecības dīķis uzkalnā  Mores muižas dzirnavu drupas pie Mergupes  Skats no Kārtūžu muižas dzirnavu drupām uz kādreizējo dīķa vietu uz Sudas upi 
Sastādīta Mores pagasta dīķu karte un izvietota stendā pie dīķa un zivsaimniecībai veltītā novadpētniecības ekspozīcijā muzejā    
Ielādēt karti pilnā izmērā
Dīķis 2012.gadā        
       
       
       
       
       
   
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115