Mores kauju muzejs
 







- Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 
     

Pabeigti būvdarbi Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas labiekārtošanai.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas- Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam projekta “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts, Est-Lat 156” ietvaros, Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas labiekārtošanā šogad tika ieguldītas investīcijas ievērojamu uzlabojumu veikšanai. Saskaņā ar līgumu būvuzņēmējs SIA ‘Kekavas PMK” būvdarbus pabeidza 30.10.2020. un tie akceptēti būvvaldē.

Brīvdabas ekspozīcijā veikti sekojoši darbi:

 • Trīs militārās tehnikas vienības uzstādītas uz jaunām grants stāvvietām ar dekoratīvo ķēžu barjerām;
 • Daļa teritorijas norobežota ar militāra rakstura dzeloņstiepļu žogu, pārējā daļa ziemas periodā tiks noslēgta ar saliekamo sētu;
 • Visā teritorijā augsne nolīdzināta un atjaunots zāliens;
 • Stāvvietai, iebrauktuvei un celiņiem uzklāta jauna grants virskārta.

Tūristi muzeju apmeklē līdz vēlam rudenim un ir apmierināti ar atjaunotās brīvdabas ekspozīcijas un vides kvalitāti. Vislielākā interese ir par Sarkanās armijas tanku T-34 un jaunajiem nolietotās militārās tehnikas eksponātiem – Bandvagn 206 un Chevrolet Pickup.

Biedrība “Mores muzejs”, kā projekta partneris, turpina piedalīties kopīgajās projekta aktivitātēs Militārā mantojuma tūrisma maršruta izveidošanā.

Chevrolet Pickup  Bandvagn 206  Militārās tehnikas ekspozīcija Mores kauju muzejā.  Mores kauju muzeja stāvvieta  Dzeloņstiepļu žogs  Atjaunotie celiņi un saliekamā sēta 

Paveiktie labiekārtošanas darbi Mores kauju brīvdabas ekspozīcijas teritorijā no 31.08. līdz 30.09.2020

31.08.2020.BIS sistēmā tika saņemta ilgi gaidītā atļauja uzsākt būvdarbus. Kopš tā brīža notika intensīvi labiekārtošanas darbi brīvdabas ekspozīcijas teritorijā:

 • Iedzīti stabi žogam ap brīvdabas ekspozīciju;
 • Izbūvētas veidotas grantētas pamatnes 3 eksponātiem;
 • Izbūvēta iebrauktuve un celiņš no tās uz brīvdabas ekspozīciju, t.i. izrakta grunts 40 m2 0,2 m dziļumā un aizpildīta ar granti.
 • Sagatavota augsne zālienam brīvdabas ekspozīcijas teritorijā ar planēšanu, frēzēšanu, kultivēšanu.
 • Iesēts zāliens ar papildmēslojumu.
 • Pievesta smalka drupināta grants stāvlaukuma un celiņu virskārtas stiprināšanai.
Pamatnes ierakuma aizpildīšana ar granti  Pamatnes ierakuma aizpildīšana ar granti  Grants segums iebrauktuvei un celiņam  Iebrauktuves tuvplāns  Militārā tehnika uz jaunā grantētā pamata  Atjaunojamā zāliena frēzēšana, kultivēšana  Zāliens iesēts  Zāliens sadīdzis  Smalka grants celiņiem 

Labiekārtošanas darbi turpinās, lai tos pabeigtu līgumā noteiktajā termiņā līdz 31.10.2020.


Šā gada jūnija un jūlija mēnesī biedrība “Mores muzejs” sagatavoja dokumentāciju projektā veicamajiem labiekārtošanas darbiem Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijai: izstrādāja tehniskos noteikumus un būvdarbu projektu, veica cenu aptauju un noslēdza būvdarbu līgumu. Vienlaicīgi tika veikti priekšdarbi brīvdabas ekspozīcijas teritorijas sagatavošanai būvdarbiem: novāktas nožogojuma paliekas un pārvietoti eksponāti. Muzejs jau maijā bija saņēmis eksponātu papildinājumu no Nacionālajiem Bruņotiem spēkiem – trīs nolietotas tehnikas vienības.

Brīvdabas ekspoz.pirms būvdarbiem  Eksponātu pārvietošana, būvlaukuma sagatavošana  Militārais transporta līdzeklis Bandvagn  Militārais transporta līdzeklis Shevrolet Pick Up 



  

Militārā mantojuma tūrisma projekts.

Latvija un Igaunija ir cieši saistītas vēsturiskos valstiskuma veidošanās procesos un turpmāk ir nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos.
„Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

Projekts ietvers vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri - Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība, Latvijas okupācijas muzejs un vairāki citi muzeji.

Militārais mantojuma objekti iedalīti četros laika posmos:

 • Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un 1. Pasaules karš (1914. – 1920.).
 • 2. Pasaules karš (1939. – 1945.).
 • Nacionālo partizānu kustība (1944 – 1957).
 • Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945. – 1990.).

20. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem. Igaunijas/Latvijas pārrobežu projekts vēlas dot savu ieguldījumu kopīgās vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produkts tiks veidots apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Materiāli tiks apkopoti militārā mantojuma tūrisma brošūrā ar karti un ceļvedī militārā tūrisma maršruta plānošanai.

Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti 10 ceļojumu maršruti.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.12.2022. Projekta aktualitātes: https://www.celotajs.lv/lv/project/24

Siguldas novada Mores pagastā atrodas ar 2.pasaules kara darbību saistīti apskates objekti. Vācu armijas atkāpšanās ceļā uz Rīgu pēdējās nozīmīgās kaujas notika Siguldas aizsardzības līnijā, aizkavējot Sarkanās armijas ienākšanu Rīgā. Rezultātā mazāk cieta galvaspilsēta un iedzīvotājiem bija iespēja doties bēgļu gaitās. Mores pagastā apskatāmi Mores kauju piemiņas parks ar aizsardzības līnijas inženierbūvēm, Brāļu kapi un Mores kauju muzejs ar militārās tehnikas brīvdabas ekspozīciju, tai skaitā Sarkanās armijas tanku T-34.

Biedrība “Mores muzejs” ir Militārā mantojuma projekta partneris un veiks Mores kauju muzeja brīvdabas militārās tehnikas eksponēšanas uzlabojumus un teritorijas labiekārtošanu, kā arī dos savu ieguldījumu informatīvo materiālu sagatavošanā. Darbs pie projekta īstenošanas ir uzsākts, lai šogad veiktu lielāko ieguldījumu daļu brīvdabas ekspozīcijas infrastruktūrā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).
Informāciju sagatavoja Projekta partnera - biedrības “Mores muzejs” pārstāve Anta Brača.
09.05.2020.

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115