Mores kauju muzejs
 - Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 
  

Militārā mantojuma tūrisma projekts.

Latvija un Igaunija ir cieši saistītas vēsturiskos valstiskuma veidošanās procesos un turpmāk ir nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos.
„Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

Projekts ietvers vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri - Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība, Latvijas okupācijas muzejs un vairāki citi muzeji.

Militārais mantojuma objekti iedalīti četros laika posmos:

  • Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un 1. Pasaules karš (1914. – 1920.).
  • 2. Pasaules karš (1939. – 1945.).
  • Nacionālo partizānu kustība (1944 – 1957).
  • Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945. – 1990.).

20. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem. Igaunijas/Latvijas pārrobežu projekts vēlas dot savu ieguldījumu kopīgās vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produkts tiks veidots apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Materiāli tiks apkopoti militārā mantojuma tūrisma brošūrā ar karti un ceļvedī militārā tūrisma maršruta plānošanai.

Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti 10 ceļojumu maršruti.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.12.2022. Projekta aktualitātes: https://www.celotajs.lv/lv/project/24

Siguldas novada Mores pagastā atrodas ar 2.pasaules kara darbību saistīti apskates objekti. Vācu armijas atkāpšanās ceļā uz Rīgu pēdējās nozīmīgās kaujas notika Siguldas aizsardzības līnijā, aizkavējot Sarkanās armijas ienākšanu Rīgā. Rezultātā mazāk cieta galvaspilsēta un iedzīvotājiem bija iespēja doties bēgļu gaitās. Mores pagastā apskatāmi Mores kauju piemiņas parks ar aizsardzības līnijas inženierbūvēm, Brāļu kapi un Mores kauju muzejs ar militārās tehnikas brīvdabas ekspozīciju, tai skaitā Sarkanās armijas tanku T-34.

Biedrība “Mores muzejs” ir Militārā mantojuma projekta partneris un veiks Mores kauju muzeja brīvdabas militārās tehnikas eksponēšanas uzlabojumus un teritorijas labiekārtošanu, kā arī dos savu ieguldījumu informatīvo materiālu sagatavošanā. Darbs pie projekta īstenošanas ir uzsākts, lai šogad veiktu lielāko ieguldījumu daļu brīvdabas ekspozīcijas infrastruktūrā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).
Informāciju sagatavoja Projekta partnera - biedrības “Mores muzejs” pārstāve Anta Brača.
09.05.2020.

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115