Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

atbalstīts un 2014.gadā īstenots projekts

„Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai Mores muzeja teritorijā”

Nr.13-04-LL01-L413201-000015

Projekta mērķis:

Uzbūvēt publisku objektu - ērtu nojumi Mores kauju muzeja teritorijā dažāda mēroga organizētiem pasākumiem muzeja apmeklētājiem, vietējiem iedzīvotājiem un nodrošināt objekta pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādejādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību, veidojot patīkamu un sakārtotu vidi.

Projekta finansiālais atbalsts:

Kopējais finansējums EUR 14 444.72
Publiskais finansējums EUR 14 228.72

Projekta īstenošana:

  • Izpildītājs biedrība „Mores muzejs”;
  • Termiņš no 16.05.2013. līdz 27.12.2014.;
  • Vieta „Kalna Ķaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
Būvlaukuma atbrīvošana no nolietotām konstrukcijām Būvlaukuma atbrīvošana no nolietotām konstrukcijām  Būvlaukuma atbrīvošana no nolietotām konstrukcijām  Būvlaukuma atbrīvošana no nolietotām konstrukcijām 
Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana  Nojumes pamatu izbūvēšana un bruģa seguma ieklāšana 
Nojumes būvniecība Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība  Nojumes būvniecība 
Nojume gatava Nojume gatava 
Nojume sabiedriskām aktivitātēm Baldones mūzikas skolas audzēkņi atpūtā pēc koncerta Morē  Baldones mūzikas skolas audzēkņi atpūtā pēc koncerta Morē  Baldones mūzikas skolas audzēkņi atpūtā pēc koncerta Morē  Nojume ērti pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem  Nojume pasākumā Muzeju nakts  Nojume pasākumā Muzeju nakts  Nojume pasākumā Muzeju nakts  Rokdarbu studijas „Atkalnis” vasaras nodarbība Mores muzejā  Rokdarbu studijas „Atkalnis” vasaras nodarbība Mores muzejā 
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115