Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2012.gada Aktualitātes

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno 2013. gadu

Mores kauju muzeju gada pēdējās dienās apciemoja Ziemsvētku vecītis ar diviem dāvanu maisiem, pilniem ar eksponātiem, to vidū kara laika ieroču fragmenti, ložu caururbti karavīru katliņi, pudeles, abu karojošo pušu karavīru karotes ar iegravētiem vārdiem, u.c. Visu to apmēram 70 gadus ir glabājusi mūsu zeme, bet tagad šie priekšmeti papildinās esošās muzeja ekspozīcijas. Paldies anonīmajiem dāvinātājiem.

Biedrība „Mores muzejs” izsaka lielu pateicību visiem cilvēkiem, kas ir dāvinājuši eksponātus muzejam un palīdzējuši ar savu darbu iekārtot muzeja ekspozīcijas, papildināt krājumu, labiekārtot muzeja teritoriju un uzturēt muzeju.

Īpaši pateicamies tiem daudziem cilvēkiem, kas ziedojuši savu laiku un atmiņu stāstus par savu dzīvi un notikumiem 2. pasaules kara laikā un pēc tam. Šīs atmiņas ir dvēseliski sāpīgas un nav viegli par to runāt.

Pateicamies uzņēmējiem, kas atsaukušies atbalstīt ar ziedojumiem Sabiedriskā labuma biedrību „Mores muzejs”, kas uztur muzeju. Visi ziedojumi tiks izlietoti muzeja darbībai, attīstībai un biedrības sabiedriskā labuma darbībai izglītības un kultūras jomā.

Pateicamies Siguldas novada pašvaldībai par labu sadarbību ilgtermiņā: gan atbalstu projektiem, gan nodrošinot ar palīgiem bezdarbnieku un skolēnu nodarbinātības programmās.

Paldies Mores pagasta un tuvējo kaimiņpagastu uzņēmējiem par sadarbības aktivizēšanos tūrisma pakalpojumu reklāmas jomā un pieredzes popularizēšanā tūrisma piedāvājuma kvalitātes celšanā.

Ko 2012. gadā biedrība ir sniegusi muzeja apmeklētājiem?

 • Šogad Mores kauju muzejā ir bijuši 3300 apmeklētāju, t.i. par 10% vairāk kā pērn. Neatkarīgi no cilvēku skaita grupā, visas ekskursijas ir pavadījis gids ar stāstījumu. Apmeklētāju skaitā bija daudz viesu, kā ASV jūras kājnieku grupa, NBS un Zemessargu karavīru vienības, Siguldas novada viesi , Mores pagasta iedzīvotāji un pastāvīgie Muzeja draugi;
 • Esam organizējuši „Muzeju nakts” pasākumu, kur izdomu un pūles pielika biedrības biedri un Muzeja draugu grupa.
 • Iekārtotas jaunas amatnieku darbu izstādes.
 • Esam rūpējušies par muzeja un tā teritorijas uzturēšanu, iesākts izveidot apstādījumus ap jauno dīķi, lai izveidotu patīkamu vidi ceļotāju atpūtai.
 • Papildināta brīvdabas ekspozīcija-salaboti un pārkrāsoti militārās tehnikas eksponāti, ko šogad saņēmām no Aizsardzības ministrijas ekspozīcijas papildināšanai.
 • Izdots papildmetiens bukletam „Mores kauju piemiņas vietas” projekta ietvaros, ko finansēja Siguldas novada dome.
 • Turpināts darbs pie atmiņu stāstu vākšanas audio ierakstā.
 • Esam iesaistījušies kā biedri vairākās asociācijās, kas darbojas tūrisma jomā, lai būtu lielākas publicitātes iespējas un plašāks cilvēku loks gūtu informāciju par Mores kauju muzeju dažādos katalogos, tūrisma kartēs un starptautiskos tūrisma gadatirgos, arī aiz valsts robežām.
 • Esam ieguldījuši darbu sagatavojot un iesniedzot projektus konkursos finanšu piesaistīšanai muzeja attīstībai, no kuriem viens guva ES Lauksaimniecības fonda finansiālu atbalstu 2013.gadā jaunu tehnoloģiju iekārtu iegādei muzeja darba kvalitatīvākai nodrošināšanai.


Lāčplēša diena Mores kauju muzejā

Šogad Lāčplēša dienu Mores kauju muzejā atzīmēja Cēsu 27. Zemessargu kaujas bataljona veterānu-leģionāru nodaļas vecie karavīri un viņu draugi. Cēsinieki katru gadu 16.martā pēc piemiņas pasākuma Rīgā noliek ziedus arī Mores pagasta Roznēnu brāļu kapos un apmeklē Mores kauju muzeju. Šīs ikgadējās tikšanās ir vērtīgas gan mums, muzeja veidotājiem, gan bijušiem karavīriem, kas gandarīti par muzeja ieguldījumu vēstures liecību saglabāšanā un popularizēšanā.

Vizīti Lāčplēša dienā viņi veltīja muzeja pirmās ekspozīcijas atklāšanas 10-gadei. Vecie karavīri dāvināja muzeja tēmai atbilstošus iespieddarbus, senus žurnālus un avīzes, savas organizācijas veco karavīru atmiņas apkopotas divās grāmatās, pirms kara izdotu grāmatu-albūmu Latvijas armija 20 gados un citus materiālus. Pēcpusdiena pagāja atceroties senus notikumus, epizodes ar humoristisku pieskaņu šodien, bet kara apstākļos – traģiskus ar laimīgām beigām. Rudens īsajā dienā sarunas ievilkās līdz tumsai. Tikšanās rezultātā muzeja krājums papildinājās ar interesantiem stāstiem audioierakstā.

       
   

Biedrība „Mores muzejs” 2012. gadā īstenojusi ar Siguldas domes finansiālu atbalstu projektu „Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana”.

Projekta mērķis ir plašāk popularizēt Mores kauju muzejā sakopotās vēstures un kultūras vērtības

 • izdodot bukleta „Mores kauju piemiņas vietas” papildmetienu un izplatot to Siguldas un citos tūrisma informācijas centros, tūrisma gadatirgos un apkārtējos tūrisma objektos,
 • muzejā iekārtojot gadskārtējās amatnieku darbu izstādes un papildinot pastāvīgās ekspozīcijas ar jaunieguvumiem,
 • organizējot ikgadējo pasākumu „Muzeju nakts” ar Mores kultūras nama pašdarbnieku priekšnesumiem un brīvprātīgo pasākuma dalībnieku izveidotu jaunu atraktīvu piedāvājumu „Muzeja nakts” viesiem vēstures zināšanu papildināšanai .

Atvērto durvju dienas 29.09.2012. un 3.10.2012. Mores kauju muzejā

Pirms 10 gadiem septembra pēdējā sestdienā Mores kauju piemiņas pasākuma dalībnieki varēja apskatīt Daugavas vanagu ,Nacionālo karavīru un Latviešu virsnieku organizāciju pārstāvju noformēto nelielo ekspozīciju par Mores kauju „Kalna Kaņēnu” saimniecības ēkā. Šī diena ir sākums Mores kauju muzeja veidošanai, kurā piedalās visa Latvijas tauta ar eksponātu dāvinājumiem, atmiņu stāstiem un vienkārši ziedojot savu brīvprātīgo darbu. Atzīmējot šo notikumu tika rīkotas atvērto durvju dienas pēdējā septembra sestdienā un Mores kauju atceres pasākuma dienā 3.oktobrī, kad latviešu leģionāru kopos sagūla ziedu klājiens kritušiem karavīriem.

Divās dienās muzeju apmeklēja ap 400 viesu. Pirmajā dienā bija vairāk vietējo iedzīvotāju, siguldieši un apkārtējo novadu interesenti, bet 3. oktobrī muzeju apmeklēja Mores kauju piemiņas pasākuma dalībnieki, kas bija pulcējušies no visas Latvijas, arī NBS karavīri un Zemessargi.

     

NBS Cēsu instruktoru skolas kursanti talko Morē.

25.oktobrī Cēsu instruktoru skolas kursanti Instruktoru kursa nobeigumā apmeklēja Mores kauju muzeju un palīdzēja veikt pēdējos rudens darbus muzeja teritorijā – ieguldīt drenāžas cauruli. Smidzināja lietus un dubļi visapkārt, bet karavīrus laika apstākļi nebaida un darbs tika veikts godam.

       
       

21.novembrī Cēsu instruktoru skolas kursanti paveica lielu darbu nozāģējot apaugumu – pamežu Mores kauju piemiņas parkā. Parks, kuru ikdienā uztur kārtībā pašvaldības darbinieki, kļuva vēl skaistāks. Apmeklētājiem tagad būs pārredzamāki no 2.pasaules kara saglabājušies ierakumi un kaujas lauks starp divām frontes līnijām.

Pēc darba karavīrus ļoti ieinteresēja Mores muzeja gida Antona Brača stāstījums muzeja ekspozīcijās.

Paldies Cēsu instruktoru skolai!

Paldies arī muzeja draugiem, kas 30.09.2012. palīdzēja uzstādīt iebraucamā ceļa galā uz muzeju starptautiski pazīstamu norādes zīmi tūrisma objektiem.

Gaidām atkal palīgus, jo „Mores kauju vietās darba daudz...”


Atvērto durvju diena Mores kauju muzejā 2012.gada 29.septembrī

Atzīmējot 10 gadadienu kopš Mores kauju pirmās ekspozīcijas atklāšanas, apmeklētāji varēs iepazīties gida pavadībā ar šādām muzeja pastāvīgām ekspozīcijām:

 • Latvijas cilvēki 2.pasaules karā un pēc tam;
 • 19.un 20.gs.mājamatniecības priekšmeti un padomju mantojums;

un novada amatnieku izstādēm:

 • „Zivis, zivis, zivis”- keramiķu Elizabetes Kleinbergas un Osvalda Cāna darbi;
 • Audējas Lidijas Boles darbu izstāde;
 • Antona Brača rotas un suvenīri.

No plkst. 13-tiem muzeja nepārtraukts fotoarhīva demonstrējums, kurā varēs iepazīties ar muzejā 10 gados paveikto.

Vārīsim uz ugunskura „burvju tēju” un baudīsim to rudens noskaņās.

Ielūdzam visus sestdien bezmaksas apmeklēt Mores kauju muzeju.


Mores kauju 68. gadskārtas atceres pasākums

Trešdien, 3.oktobrī norisināsies Otrā pasaules kara Mores kauju 68.gadskārtas atceres pasākumi.

Plkst. 12.00 Svētbrīdis kaujās kritušo Latviešu leģionāru kapsētā pie Roznēnu ozola.

 • Pasākumu atklāj Latviešu Virsnieku apvienības pr-tājs kapteinis Aleksejs Ozoliņš.
 • NBS kapelāna kapteiņa Raimonda Krasinska svētvārdi.
 • Latvijas Valsts himna NBS orķestra izpildījumā
 • Siguldas novada domes deputāta Aivara Jakobsona uzruna.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija"(diriģents Jānis Sējāns)
 • Viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota uzruna.
 • Zemessardzes pārstāvja majora Ilgvara Baumaņa uzruna.
 • Latvijas Kara muzeja pārstāvja uzruna.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija"(diriģents Jānis Sējāns)
 • Sabiedriskās darbinieces un aktrises Viestura ordeņa kavalieres Veras Gribačas-Valteres uzruna.
 • Spēlē NBS orķestris.
 • Viesu uzrunas.
 • Ziedus noliek Nacionālā Aizsardzība akadēmija.
 • Ziedus noliek Latvijas Nacionālo karavīru b-bas Siguldas nodaļas vadītājs Jānis Brikmanis.
 • Ziedus noliek pārējie.
 • Noslēguma vārdi.

Mores kauju piemiņas parkā (ap plkst.13.30).

 • Pasākumu atklāj Latviešu Virsnieku apvienības pr-tājs kapteinis Aleksejs Ozoliņš.
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija"(diriģents Jānis Sējāns)
 • Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica uzruna.
 • Aizsardzības ministrijas, NBS, ZS, NAA u.c. oficiālo pārstāvju uzrunas.
 • Dzied Mores pagasta kultūras nama vokālais ansamblis "Ceriņi".
 • Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētāja Edgara Skreijas uzruna.
 • Ziedus noliek Aizsaulē aizgājušā Mores kauju rotas komandiera virsleitnanta Rolanda Kovtuņenko atraitne Astrīda.
 • Sabiedriskās darbinieces un aktrises Viestura ordeņa kavalieres Veras Gribačas - Valteres uzruna.
 • Dzied Mores pagasta kultūras nama vokālais ansamblis "Ceriņi".
 • NBS kapelāna kapteiņa Raimonda Krasinska svētvārdi.
 • Latvijas Valsts himna NBS orķestra izpildījumā un svinīgais salūts (Zemessardzes 19.Nodrošinājuma bataljona zemessargi).
 • Dzied Latvijas Nacionālo karavīru b-bas koris "Tēvija" (diriģents Jānis Sējāns)
 • Dzied Mores pagasta kultūras nama vokālais ansamblis "Ceriņi".
 • Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētāja kapteiņa Alekseja Ozoliņa uzruna.
 • Noslēgumā koris "Tēvija", vokālais ansamblis "Ceriņi" un visi klātesošie NBS orķestra pavadījumā dzied dziesmu "Es dziedāšu par tevi Tēvu zeme".
 • Atceres pasākuma noslēgumā saviesīgas pusdienas parkā pie ugunskura, baudot līdzpaņemto , kā arī Latviešu Virsnieku apvienības un Zemessardzes 19.Nodrošinājuma bataljona sarūpētās siltās karavīru pusdienas.

Visi laipni gaidīti Mores kauju muzejā no pl.8.30 līdz vakaram.


Jaunajā ugunskura vietā pie dīķa pirmoreiz iedegts Jāņuguns.

Līgo vakarā Mores muzeja viesi iededza Jāņuguni pirmo reizi jaunizveidotajā ugunskura vietā, no kuras gada īsākajās naktīs var redzēt vakarā sauli rietam un no rīta austam.

     
       
   

ASV jūras kājnieki Mores kauju piemiņas vietās.

23. jūnijā rītā Mores kauju piemiņas parkā ASV jūras kājnieku grupa iepazinās ar 2. Pasaules kara vēsturiskām kaujas vietām Latvijā. Karavīri ar interesi noklausījās vēstures izklāstu un patiesas emocijas izpauda paturot rokās priekšmetus, kas saglabājušies no kara laika. ASV teritorijā kara darbība bija ļoti sen, iespējams Pilsoņu kara laikā.

       
       

Siguldas novada viesis kņazs Nikolajs Kropotkins apmeklēja Mores kauju muzeju.

Mores kauju muzeju 2012.g.15.jūnijā apmeklēja Siguldas pilsētas viesis kņazs Nikolajs Kropotkins. Viņa vectēvs un vecvectēvs bija Siguldas pils īpašnieki. 19. Un 20.gs. Sigulda veidojās kā kūrortpilsēta, kuras izaugsmē liela nozīme bija Krievijas cara galmam tuvai Kropotkinu dzimtai.

Pēdējai Kropotkinu dzimtas atvasei Nikolajam ir jau 88 gadi. Viņš ir dzimis un dzīvo Vācijā. Muzejā kņazs dalījās atmiņās par 2.pasaules karu, kurā viņš piedalījās kā tulks izlūkošanas daļās, nonācis padomju gūstā un nometnēs pavadījis 10 gadus un pēc Staļina nāves atgriezies Vācijā.

Kņazs muzejam dāvināja Siguldas novada domes izdotu grāmatu „Kņazi Kropotkini un Sigulda” ar savu autogrāfu.

   

Papildinājums Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijai.

14.06.2012. Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība nodeva bez atlīdzības sabiedriskā labuma biedrībai „Mores muzejs” divas nolietotas Padomju armijas automašīnas kā papildinājumu brīvdabas ekspozīcijai. Šīs tehnikas vienības nav lietojamas kā transporta līdzekļi. Lai tie kalpotu kā eksponāti, kurus var arī aptaustīt un apskatīt no iekšpuses, nepieciešams nopietni pieremontēt.

     

Muzeju nakts 19.05.2012.

Rīta pusē muzeju apmeklēja ekskursantu grupa no Vācijas. Viņi bija ļoti apmierināti ar ekskursiju muzeja ekspozīcijās un pat piedalījās „Muzeja nakts mistēriju” sagatavošanas darbos.

 

Biedrības „Mores muzejs” jaunieši un viņu draugi veidoja pasākumu ar Lielā Tēvijas karā abās pusēs karojošo apvienoto caurlaižu posteni un īpašu caurlaidi Muzeja nakts apmeklētājiem.

 

Sagatavošanās darbi prasīja pamatīgu piepūli.

       
       

Muzeja nakts pasākumu ieskandēja Mores kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi”.

 

Muzeja nakts viesi ieradās no tuvienes un tālienes, kopskaitā ap 200. Skatījāmies muzeja krājuma video materiālus, ekskursijas ekspozīcijās ar muzeja darbinieku stāstījumu, kopīgi uz ugunskura vārīta tēja un citas izdarības līdz vēlai naktij.

„Muzeja nakts mistērijas” fotogrāfijās

       
       

2012. g. 19.maijā no plkst.17:00 līdz 01:00

MUZEJA NAKTS MORĒ

 1. Mores kauju muzeja ekspozīciju apskate;
   Jaunas izstādes:
  • Jauniegūtie eksponāti par 2.pasaules kara notikumiem;
  • rotkaļu pulciņa darbi;
  • Ar Mores mednieku biedrības un Siguldas novada keramiķu atbalstu veidota izstāde „Zivis, zivis, zivis...”
 2. Muzeja krājuma videoierakstu, filmu un fotogrāfiju demonstrējumi;
 3. Sieviešu vokālā ansambļa „Ceriņi” dziesmas;
 4. Atrakcijas, atmiņas un uz ugunskura vārīta „burvju” tēja.

Ņemat līdzi labu noskaņojumu, kādu ugunskura desiņu un ierodaties jebkurā vakara stundā
būsiet gaidīti viesi Mores kauju muzejā!

Biedrība „Mores muzejs”
Mores pagasta kultūras nams


Mores kauju muzejā tūrisma sezona sākusies

     

Jaunas izstādes

Muzeja otrā stāvā iekārtota izstāde „Zivis, zivis, zivis...”. Izstāde radās novadpētniecības darba rezultātā par Mores pagasta dīķiem un to izmantošanu agrāk un tagad. Izstādes veidošanā piedalījās Mores mednieku biedrība un Siguldas novada keramiķi Elizabete Kleinberga un Osvalds Cāns ar zivīm, ko radījusi viņu iztēle un prasmīgās rokas.

   

Šogad visu tūrisma sezonas laiku apmeklētājus priecēs audējas Lidijas Boles darbu izstāde. Visu savu darba mūžu viņa ir pavadījusi pie stellēm. Daudz cilvēku ir varējuši iegādāties tautas amatniecības – audējas darbus savam interjeram vai iepriecināt citus dāvinot skaistos izstrādājumus. Tagad šeit vienkopus redzami viņas darbu kolekcija. Arī šoziem noaustos tik dažādi pielietojamos lupatu celiņus.

     

Ekspozīcijas papildinātas ar jaunākiem dāvinājumiem muzejam. Ievērojamākie jaunieguvumi ir 2.pasaules karā Palšu purvā notriektās lidmašīnas Jak 9T bruņojums: lielgabals, ložmetējs un pilota personīgā uzkabe un dokumenti.

   

Rotkaļa Antona Brača izgatavoto rotu izstāde.

   

Mores muzeja teritorijā atjaunotajā dīķī ielaistas pirmās zivis 8.05.2012.

   

Pavasara talka

Mores kauju piemiņas parka pavasara sakopšanas darbos piedalījās NBS karavīri augstākā komandiera vadībā.

     
     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115