Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

atbalstīts un 2014.gadā īstenots projekts

„Kultūrvēsturisko priekšmetu ekspozīcijas telpa-noliktava Mores muzeja teritorijā”

Nr.14-04-LL01-L 413202-000007

Projekta mērķis:

Uzbūvēt ekspozīciju telpu-noliktavu Mores kauju muzeja teritorijā, ar mērķi sakārtot infrastruktūru kultūrvēsturisko Mores muzeja krājuma priekšmetu saglabāšanai un vienlaicīgi nodrošinot ērtu pieeju to apskatei visiem muzeja apmeklētājiem.

Projekta finansiālais atbalsts:

Publiskais finansējums EUR 12 664.44

Projekta īstenošana:

  • Izpildītājs biedrība „Mores muzejs”;
  • Termiņš no 20.04.2014. līdz 31.12.2014.;
  • Vieta „Kalna Ķaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
Top pamati Noliktavai  Top pamati Noliktavai  Top pamati Noliktavai  Noliktavai jau jumts  Noliktavai jau jumts 
Top sienas  Jumta apdare  Ēkas stāvs gatavs  Bruģēšana  Tā izskatās noliktava 2014.gada nogalē 

Jaunās ekspozīcijas atklāšana noliktavas ēkā notiks pasākuma „Muzeju nakts Mores kauju muzejā 2015.” laikā 16.maijā.

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115