Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2020.gada aktualitātes

Mores kauju piemiņas pasākums notiks 2020.gada 26.septembrī.

Mores kauju piemiņas pasākums notiks 2020.gada 26.septembrī.

13:00 Kapelāna uzruna un ziedu nolikšana latviešu leģionāru Brāļu kapos pie Roznēnu ozola Mores pagastā.

14:00 Svinīgs pasākums Mores kauju piemiņas parkā Morē ar daudzpusīgu programmu, ar Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, Daugavas Vanagu, Zemessargu, Jaunsargu un citu organizāciju pārstāvju piedalīšanos.

Gaidām viesus Mores kauju muzejā no plkst. 10:00 līdz vakaram.

Ar detalizētāku programmu varēs iepazīties www.sigulda.lv.

Detalizēta piemiņas pasākuma programma:

plkst.12.00 – plkst.13.30 Mores kauju muzejs

Sarunas, diskusijas un viktorīna “Iepazīsti Mores kaujas...” Mores kauju muzejā kopā ar kapteini Jāni Slaidiņu un Zemessardzes 27. kājnieku bataljona galveno virsseržantu Jāni Liepkalnu. Jauniešiem būs iespēja iepazīt Mores kauju vēsturi, saskatīt vēsturiskās likumsakarības un noslēgumā pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi.

plkst.13.30 Jauniešu gājiens no Mores kauju muzeja uz Mores kauju piemiņas parku.

plkst.13.00 Ziedu nolikšana pie Roznēnu ozola (kapelāna Raimonda Krasinska uzruna, himna Zemessardzes orķestra izpildījumā, salūta zalves).

plkst.14.00 atceres pasākums Mores kauju piemiņas parkā.

plkst.14.45 karavīru putras dalīšana.

plkst.15.00 dziesmas pie ugunskura kopā ar kori „Tēvija” un Siguldas novada senioru kolektīviem.

plkst.15.30 sportiskas šķēršļu trases Mores kauju piemiņas parkā (kopā ar Jaunsardzes centra 5.novada nodaļas vadītāju Andi Ābelīti).

plkst.17.00 koncerts „Kad visapkārt krāsas vien” Mores estrādē kopā (slikta laika apstākļos Mores TN) ar Kristīni Šomasi.


Izstāde “Paliec mājās”

Izstāde 'Paliec mājās'

Šajā sezonā muzeja otrajā stāvā iekārtota izstāde “Paliec mājās”, kurā apskatāmi dažāda veida darbi un darbiņi , kas tapuši Covid pandēmijas izolēšanās periodā. Pavasarī negaidīti radies brīvais laiks, ja to piepilda ar jaunām idejām, atklāj negaidītus brīnumus un radošuma izpausmes.

Iedrošinieties arī Jūs darīt neticamas lietas! Varbūt atklāsiet sevī jaunus talantus.

Izstādē piedalās vienas ģimenes trīs paaudzes.

Antona Brača gleznas

Autors: Antons Bračs  Autors: Antons Bračs  Autors: Antons Bračs 

Simonas Bračas gleznas.

Autors: Simona Brača  Autors: Simona Brača  Autors: Simona Brača  Autors: Simona Brača  Autors: Simona Brača 

Pārējo dalībnieku darbiņi.

             

Biedrība “Mores muzejs” sākusi sabiedriskā labuma projekta “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” īstenošanu.

Biedrība “Mores muzejs” iesniedza sabiedriskā labuma projektu “Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja” Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā uz Eiropas Savienības finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tika pozitīvi novērtēts, un tā īstenošanai tika piešķirts 27242 EUR publiskā finansējuma. Siguldas pašvaldība nolēma piešķirt 3000 līdzfinansējuma.

Projektā paredzēts labiekārtot muzejam pieguļošo brīvdabas teritoriju ar dīķi, lai radītu sakārtotu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem atpūtai pie ūdeņiem un muzeja apmeklētājiem patīkamu vidi relaksācijai laukos Siguldas apkārtnē.

Muzeja teritoriju vasarā regulāri apmeklē vietējās ģimenes ar bērniem, bet Muzeju nakts pasākumā ierodas ģimenes no plašas apkārtnes. Projektā veicamās darbības vērstas uz drošas vides radīšanu iedzīvotājiem muzeja teritorijā, uzlabojot brīvdabas teritorijas bezmaksas pakalpojuma kvalitāti. Paredzēts norobežot brīvdabas teritoriju no vietējās nozīmes autoceļa ar žogu un iestādīt dzīvžogu, atjaunot laipu pie dīķa, paplašināt dīķa smilšaino krastu bērnu rotaļām un izveidot stāvlaukumu transporta līdzekļiem, ar kuriem mazie apmeklētāji var iepazīties arī aktīvi.

Projekta īstenošana uzsākta šogad maija mēnesī ar mauriņa traktora iegādi plašās brīvdabas teritorijas zāliena kopšanai un pievilcīgas vides uzturēšanai.

  


Militārā mantojuma tūrisma projekts.

Latvija un Igaunija ir cieši saistītas vēsturiskos valstiskuma veidošanās procesos un turpmāk ir nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos.
„Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

Projekts ietvers vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri - Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība, Latvijas okupācijas muzejs un vairāki citi muzeji.

Militārais mantojuma objekti iedalīti četros laika posmos:

  • Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un 1. Pasaules karš (1914. – 1920.).
  • 2. Pasaules karš (1939. – 1945.).
  • Nacionālo partizānu kustība (1944 – 1957).
  • Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945. – 1990.).

20. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem. Igaunijas/Latvijas pārrobežu projekts vēlas dot savu ieguldījumu kopīgās vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produkts tiks veidots apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Materiāli tiks apkopoti militārā mantojuma tūrisma brošūrā ar karti un ceļvedī militārā tūrisma maršruta plānošanai.

Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti 10 ceļojumu maršruti.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.12.2022. Projekta aktualitātes: https://www.celotajs.lv/lv/project/24

Siguldas novada Mores pagastā atrodas ar 2.pasaules kara darbību saistīti apskates objekti. Vācu armijas atkāpšanās ceļā uz Rīgu pēdējās nozīmīgās kaujas notika Siguldas aizsardzības līnijā, aizkavējot Sarkanās armijas ienākšanu Rīgā. Rezultātā mazāk cieta galvaspilsēta un iedzīvotājiem bija iespēja doties bēgļu gaitās. Mores pagastā apskatāmi Mores kauju piemiņas parks ar aizsardzības līnijas inženierbūvēm, Brāļu kapi un Mores kauju muzejs ar militārās tehnikas brīvdabas ekspozīciju, tai skaitā Sarkanās armijas tanku T-34.

Biedrība “Mores muzejs” ir Militārā mantojuma projekta partneris un veiks Mores kauju muzeja brīvdabas militārās tehnikas eksponēšanas uzlabojumus un teritorijas labiekārtošanu, kā arī dos savu ieguldījumu informatīvo materiālu sagatavošanā. Darbs pie projekta īstenošanas ir uzsākts, lai šogad veiktu lielāko ieguldījumu daļu brīvdabas ekspozīcijas infrastruktūrā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).
Informāciju sagatavoja Projekta partnera - biedrības “Mores muzejs” pārstāve Anta Brača.
09.05.2020.


Paziņojums: Sakarā ar COVID-19 vīrusa pandēmijas ierobežojumiem Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā šogad 16. maijā nenotiks.

Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2020.

Tuvojas jaunā tūrisma sezona, kuras sākumā kā parasti, šogad 16.maijā no plkst. 18-tiem, notiks bezmaksas Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā.

Atzīmējot Latvijas valsts neatkarības 100 gadadienu, biedrība “Mores muzejs” jau trešo gadu pasākumā interesantā veidā pasniedz apmeklētājiem vēstures stāstus par svarīgākajiem gada notikumiem mūsu valsts tapšanas periodā no 1918. līdz 1920.gadam. Stāsti tiek papildināti ar vietējo iedzīvotāju saglabātiem un maz pētītiem vēstures materiāliem par Mores pagastu.

Šī gada pasākuma noslēdzošā tēma “Mums ir sava valsts” - 1920.gada notikumi Latvijā un Mores pagastā tiks pasniegti apmeklētājiem kā vēstures stāsts Mores kultūras nama amatierteātra dalībnieku lasījumā un vietējo vēstures pētnieku stāstījumā.

Tiks atklāta jauna gadskārtējā izstāde “Mores Poriešu dzimtas kultūrvēsturiskais mantojums”, kurā varēs uzzināt par novada iedzīvotāju devumu kultūras mantojuma un vēsturiskās atmiņas saglabāšanā.

Ikviens varēs iesaistīties M. Porietes vadītajā dabas materiālu meistarklasē, kura veidota iedvesmojoties no tradicionālajiem darba paņēmieniem, “Kalna Vaizuļu” dabas, un dzimtas nostāstiem.

Pasākumu pieskandēs gadsimta sirds dziesmas Morē iemīļotas dziesmu izpildītājas un muzikantes Aigas Auziņas izpildījumā.

Muzeju nakts pasākuma turpinājumā aktīvākie apmeklētāji varēs mēroties spēkos un veiklībā dažādās biedrības “Reāls piedzīvojums” atrakcijās.

Būs baudāma uz ugunskura vārīta Pavasara zāļu tēja un Mores ekoloģisko saimniecību gardumu degustēšana.

Visu vakaru būs apskatāmas Mores kauju muzeja ekspozīcijas, jaunatklātā izstāde un tematisko video sižetu demonstrējumi par Poriešu dzimtas saglabāto kultūras mantojumu.

Pasākumu organizē biedrība “Mores muzejs” sadarbībā ar Mores pagasta Tautas namu, ar Siguldas novada pašvaldības Kultūras projektu finansējumu.

Muzeju nakts 2016   Mores kauju muzejs   Sigulda
  

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115