Mores kauju muzejs
 - Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


 
 

Aktualitātes

Mores kauju 73.gadskārtas atceres pasākums

Mores kauju 73.gadskārtas atceres pasākums

Rokdarbu meistarklase Mores kauju muzejā 5.08.2017.

Mores kauju muzejā š.g. 5.augustā pulcējās četrdesmit rokdarbnieces no tuviem un tālākiem novadiem Rokdarbu meistarklasē, ko organizēja biedrība “Mores muzejs” sadarbībā ar tautas lietišķās mākslas studiju “Atkalnis”. Šo bezmaksas pasākumu finansiāli atbalstīja Siguldas novada pašvaldība Kultūras projekta ietvaros.

Rokdarbnieces iepazinās ar TDM Inetas Krastiņas personālizstādi, kurā izstādīti dažādās tehnikās darināti tērpi ar ziedu un augu motīvu rotājumu un bagātīgu krāsu rotaļu. Tautas lietišķās mākslas studijas “Atkalnis” vadītājas Baibas Balodes un Māras Klintsones zināšanas par ziedu veidošanas tehniku adījumā un tamborējumā apguva visi ieinteresētie dalībnieki.

Tērpu izrādīšanas laikā priecāšanās par katras rokdarbnieces veikumu sita augstu vilni, vienlaicīgi pieredzes apmaiņa. Tehnisko risinājumu kopjas varēja saņemt kā izdales materiālus.

No Baibas Balodes adījumu kolekcijas bija iespēja iepazīties ar viņas mazdēliem un ģimenes vīriešiem adītiem īpašiem džemperiem ar gobelēna tehnikā adījumā iestrādātu simbolisku novēlējumu.

Mores pagasta bioloģisko saimniecību sieri un citi gardumi tika gan degustēti, gan aizvesti mājiniekiem cienastam no Mores.

Pasākuma dalībnieces izteica cerību tikties Morē nākamgad.

Inetas Krastiņas rokdarbu izstāde vēl ir apskatāma līdz 30.oktobrim.

     
     
     
     
     
     
   

2017.gada 5.augustā plkst. 13-os
Mores kauju muzejā, Mores pagastā, Siguldas novadā
norisināsies „Rokdarbnieku meistarklase”

Pasākuma programma:

  • Rokdarbnieku satikšanās un TDM Inetas Krastiņas personālizstādes apskate.
  • Tautas lietišķās mākslas studijas “Atkalnis” vadītājas Baibas Balodes rokdarbu meistarklase par tēmu “Adīto tērpu rotāšana ar ziedu un augu motīviem izmantojot dažādas rokdarbu tehnikas”
  • Rokdarbnieču tērpu demonstrējumi, pieredzes apmaiņa un iedvesma jaunradei.
  • Kafija un tēja azaidā.
  • Mores zemnieku saimniecību gardumu degustēšana un piedāvājums.

Dalībniekiem vēlams ņemt līdzi savus rokdarbus un groziņu azaidam.

Pasākums bez maksas.

Nokļūšana Morē ar personīgo transportu vai ar bezmaksas autobusu 12-os no Siguldas bijušās autoostas stāvvietas Raiņa ielā 3, atgriešanās Siguldā 17-os.

Plašāka informācija: t. 26699694, 29446115 un www.moresmuzejs.lv

Pasākumu organizē biedrība „Mores muzejs” ar Siguldas novada pašvaldības kultūras projektu finansēšanas atbalstu.

Sigulda  Mores kauju muzejs

Tautas Daiļamata meistares
Inetas Krastiņas
Rokdarbu personālizstāde
Mores kauju muzejā no 15.maija līdz 30.oktobrim.

Ineta Krastiņa

Ineta Krastiņa ir daudzpusīga rokdarbniece, mājturības skolotāja Rīgas valsts 2. ģimnāzijā, ilggadēja Tautas Lietišķās Mākslas studijas “Atkalnis” dalībniece. Viņas pūrā ir neskaitāmi adījumi, un katrs veidots ar radošu pieeju, krāsu, rakstu un formas saskaņu. Inetas radošums visspilgtāk izpaužas darinot sev un savai ģimenei adītos un tamborētos tērpus. Katrs tērps veidots ar savu domu, nozīmi un īpašu pielietojumu.

Mīlestība uz rokdarbiem Inetai nāk no ģimenes vairākās paaudzēs, prasmes apgūtas dažādos pulciņos, turpinājumā arī profesijas izvēle – mājturības pasniedzēja.

Studijā “Atkalnis” valdošajā izteiksmes brīvības atmosfērā radītie tērpi ir vērtējami kā neatkārtojami mākslas darbi. Ineta kopā ar studijas dalībniecēm ir demonstrējusi savus darbus neskaitāmās tērpu skatēs visā republikā. Savus īpašos rokdarbu “knifiņus” un prasmes palīdzējusi apgūt interesentiem dažādās rokdarbu meistarklasēs.

Arī Morē 5.augustā paredzēta meistarklase. Sekojiet līdzi informācijai!

     
     
     
     

Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2017.

Šogad Muzeju nakts pasākumu Morē pati daba iepriecināja ar silto laiku un ievām pilnā plaukumā. Pasākuma programma bija veidota ar aktivitātēm Muzeja brīvdabas ekspozīcijā pietuvinātām militārai tematikai.

Pasākuma vadītājs Nacionālo Bruņoto spēku sporta kluba virsnieks kapteinis Sandijs Krastiņš iepazīstināja ar maskošanās nozīmi karavīru aizsardzībai.

Karavīru maskēšanās ar dabas materiāliem Margitas Porietes izpildījumā izvērtās kā pielāgošanās ziedošai apkārtējai dabai un protams ievu ziedonim. Ziedu “galvas rotu” ieguva gan bērni, gan pieaugušie. Kā ievu ziedu krūms nomaskējies Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības Siguldas nodaļas priekšsēdētājs Jānis Brikmanis stāstīja par 1944.gada kaujām Morē un atbildēja uz jautājumiem par putnu dabu pavasara noskaņās.

Mores Muzeja nakts pasākuma apmeklētāju vidū vienmēr ir bijušas ģimenes ar bērniem, bet šoreiz bērnu skaits brīvdabas ekspozīcijas teritorijā bija ievēroji lielāks un katrs varēja piedalīties astoņu veidu atrakcijās, ko vadīja un uzraudzīja biedrības “Reāls piedzīvojums” darbinieki.

Apmeklētāji iepazinās ar muzeja 1. stāvā iekārtoto 2. Pasaules kara ekspozīciju, Mores kauju eksponātiem un filmu ar izsmeļošu vēstures stāstījumu par Mores kaujām un aculiecinieku liecībām.

2. stāvā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot 19./20.gs. mājamatniecības darbarīkus, novadpētniecības izstādi, mūsdienu amatnieku darinājumus un iegādāties suvenīrus. Šosezon ir atklāta jauna amatniecības izstāde - rokdarbnieces Inetas Krastiņas personālizstāde.

Visu vasarīgi silto vakaru pasākuma dalībnieki pavadīja Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijā, kur izstādīta militārā tehnika un senie lauksaimniecības darbarīki. Liela piekrišana bija uz ugunskura vārītai Mores pavasara tējai. Ne mazāka interese bija par Mores saimniecību gardumu piedāvājumu, ko varēja degustēt un pat iegādāties kā suvenīru līdzņemšanai.

Muzeju nakts pasākumu apmeklēja ap 700 cilvēku. Bija nodrošināta ērta automašīnu novietošana.

Gaidām apmeklētājus līdz vēlam rudenim!

     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2017.

“Laika rats”- šīgada tēma Muzeju nakts pasākumiem visā Latvijā.

Mores kauju muzejs vairāk kā 10 gadus vēris durvis apmeklētājiem Muzeju naktī un iepriecinājis ar dažādiem piedāvājumiem, kas laika gaitā jau kļuvuši par tradīciju.

Muzeju ekspozīcijās varēsiet iepazīties ar vēstures Laika rata sagriezto periodu mūsu valsts cilvēku dzīvēs un likteņos.

Pasākumu kuplinās tikšanās ar muzeja draugiem un atbalstītājiem. Ja Jums ir interese un iniciatīva, vakars var pārvērsties par tikšanos un diskusiju ar interesantiem cilvēkiem.

Muzeju nakts 2017 Mores Muzejs
Sabiedrības atbalsts Mores kauju muzeja aktivitātēm.

Biedrība “Mores muzejs” pasākumus Mores kauju muzejā organizē ar Siguldas novada projektu konkursā piešķirto līdzfinansējumu projektiem.

2017.gadā. Siguldas novada Dome ir atbalstījusi projektu “Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana (Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2017), piešķirot līdzfinansējumu 1000,00 EUR, un projektu “Rokdarbu meistarklase “Mores muzejā”, piešķirot līdzfinansējumu 420,00 EUR.

Biedrība pateicas uzņēmumiem: SIA “CB Konsultants” un SIA “Aseim”, kas gada nogalē biedrībai ziedoja naudas līdzekļus vispārējai lietošanai sabiedriskam labumam. Izsakām lielu pateicību arī individuāliem ziedotājiem. Visi ziedojumi tiek izlietoti muzeja uzturēšanai un sabiedriskā labuma projektu līdzfinansēšanai.

Biedrībai “Mores muzejs” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss izglītības un kultūras jomās kopš 2007.gada.

Rekvizīti ziedojumiem: Biedrība Mores muzejs, reģ.Nr. 40008100052, A/S SEB banka, LV56UNLA0050007935704.
Būsim pateicīgi par katru saņemto ziedojumu!

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115