Mores kauju muzejs
 - Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


 
 

Aktualitātes

Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2017.

“Laika rats”- šīgada tēma Muzeju nakts pasākumiem visā Latvijā.

Mores kauju muzejs vairāk kā 10 gadus vēris durvis apmeklētājiem Muzeju naktī un iepriecinājis ar dažādiem piedāvājumiem, kas laika gaitā jau kļuvuši par tradīciju.

Muzeju ekspozīcijās varēsiet iepazīties ar vēstures Laika rata sagriezto periodu mūsu valsts cilvēku dzīvēs un likteņos.

Pasākumu kuplinās tikšanās ar muzeja draugiem un atbalstītājiem. Ja Jums ir interese un iniciatīva, vakars var pārvērsties par tikšanos un diskusiju ar interesantiem cilvēkiem.

Muzeju nakts 2017 Mores Muzejs
Sabiedrības atbalsts Mores kauju muzeja aktivitātēm.

Biedrība “Mores muzejs” pasākumus Mores kauju muzejā organizē ar Siguldas novada projektu konkursā piešķirto līdzfinansējumu projektiem.

2017.gadā. Siguldas novada Dome ir atbalstījusi projektu “Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana (Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2017), piešķirot līdzfinansējumu 1000,00 EUR, un projektu “Rokdarbu meistarklase “Mores muzejā”, piešķirot līdzfinansējumu 420,00 EUR.

Biedrība pateicas uzņēmumiem: SIA “CB Konsultants” un SIA “Aseim”, kas gada nogalē biedrībai ziedoja naudas līdzekļus vispārējai lietošanai sabiedriskam labumam. Izsakām lielu pateicību arī individuāliem ziedotājiem. Visi ziedojumi tiek izlietoti muzeja uzturēšanai un sabiedriskā labuma projektu līdzfinansēšanai.

Biedrībai “Mores muzejs” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss izglītības un kultūras jomās kopš 2007.gada.

Rekvizīti ziedojumiem: Biedrība Mores muzejs, reģ.Nr. 40008100052, A/S SEB banka, LV56UNLA0050007935704.
Būsim pateicīgi par katru saņemto ziedojumu!

     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115